Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvem vnitra

Dnes, 15. února 2010, proběhla tisková konference ministra vnitra Martina Peciny a ředitele odboru strukturálních fondů Jana Havránka. Tématem konference bylo čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, byl zveřejněn současný stav a prognózy na rok 2010. Zároveň byl představen nový informační portál, který má sloužit hlavně jako informační zdroj pro žadatele, příjemce, širokou veřejnost a tisk. 

„Čerpání prostředků ze strukturálních fondů je jednou ze zásadních priorit vlády,“ uvedl ministr vnitra Martin Pecina. „Dnes už můžeme konstatovat, že v rámci přerozdělování budeme schopni vyčerpat zdroje přidělené do konce tohoto roku. Nebezpečí, že tyto prostředky zůstanou nevyčerpány, nehrozí ani v jedné z oblastí, které MV administruje. Peníze jsou v tuto chvíli již propláceny.“
  
Ministerstvo vnitra se tak vyrovnalo s problémy minulého období. Na slova pana ministra navázal ředitel odboru strukturálních fondů Jan Havránek: „Ministerstvo vnitra bylo v minulosti kritizováno za to, že dostatečně nečerpá prostředky ze strukturálních fondů EU. Provedli jsme analýzu a uskutečnili kroky k nápravě.
  
Ministerstvo vnitra má působnost v rámci dvou operačních programů, a to Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
   
V rámci IOP se realizují např. projekty Datové schránky, Czech POINT, Základní registry. Celkově bude Ministerstvem vnitra v této oblasti udělena podpora ve výši 17 580, 6 mil. Kč.
   
V rámci OP LZZ mohou být podpořeny projekty zaměřené na personální a procesní optimalizaci, řízení lidských zdrojů aj. V tomto operačním programu Ministerstvo vnitra udělí dotace až ve výši 5 074, 2 mil. Kč.
  
Ke dni 12. 2. 2010 byly předloženy projekty v celkové hodnotě 11 800 mil. Kč, Ministerstvo vnitra schválilo již podporu ve výši 5 800 mil. Kč. Na červen 2010 je plánován celkový objem schválených finančních prostředků ve výši 10 mld. Kč. Celkově Ministerstvo vnitra administruje 22 654 mil. Kč.
    
Informace o činnosti MV v oblasti strukturálních fondů jsou uvedeny na www.mvcr.cz a nově také na www.osf-mvcr.cz.
  
   
Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí
Links to new window

Print  E-mail