Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Důvěryhodnost českých certifikátů pro elektronický podpis je možné ověřit i ze zahraničí

Česká republika je prvním státem Evropské unie, kterému byl Evropskou komisí notifikován Trusted Services Lists (TSL). 

TSL je nástrojem, který spravuje Ministerstvo vnitra a který umožní uznávání elektronických podpisů v rámci EU. TSL slouží k ověřování, zda certifikát vydaný v členském státu EU jako kvalifikovaný je kvalifikovaným certifikátem ve smyslu směrnice Evropského Parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (dále jen „Směrnice“). Pro držitele českých kvalifikovaných certifikátů to znamená, že důvěryhodnost jejich certifikátů mohou nyní ověřit i zahraniční osoby a dle Směrnice k němu tedy budou přistupovat obdobně, jako ke kvalifikovaným certifikátům vydaným ve své zemi. Více na http://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-situace-v-oblasti-uznavani-zahranicnich-kvalifikovanych-certifikatu.aspx.

Print  E-mail