Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Informace pro veřejnost

Příručky pro občany o formách psychosociální pomoci v případě závažných situací (dopravní nehod, povodní, pandemie chřipky) 

Psychosociální krizová pomoc - informační letáky pro případ dopravnách nehod a jejich následků

Psychika a katastrofy - informace pro zasažené

 Povodně a jejich následky

Pandemie chřipky 

 

Psychologické pracoviště OBP MV, stepan.vymetal@mvcr.cz, 3.6.2013

Print  E-mail