Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Terminologický slovník - krizové řízení a plánování obrany státu

Aktualizovaná verze Terminologického slovníku pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu. 

 

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, environmentální bezpečnosti a plánování obrany státu byl schválen dne 7. června 2016 na 66. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování (VCNP). Hlavním účelem terminologického slovníku je usnadnění orientace v pojmech, které se vyskytují v legislativních normách, dokumentech schválených vládou, Bezpečnostní radou státu aj., stejně jako snaha o vysvětlení pojmů používaných v dokumentech EU a jiných mezinárodních subjektů a organizací. Z toho všeho je možné vyvodit, že terminologický slovník je taky spojovacím mostem státní správy a soukromé sféry a dále prvky státní správy navzájem. Terminologický slovník by měl také napomáhat porozumění a vyjasnění jednotlivých pojmů ve vzájemné komunikaci.

Pojmová oblast: Slouží k rychlé a snadné orientaci uživatele při určení, ve kterých oblastech se konkrétní pojem v kontextu k použité definici používá. Součástí slovníku je rovněž rejstřík použitých pojmových oblastí, použitých zdrojů a seznam zkratek. Pojmy jsou ve slovníku řazeny abecedně.
Definice: Definice vychází z užitých pramenů odborné literatury a ze znění zákonů a jiných právních norem.
Cizojazyčné ekvivalenty: Zařazení cizojazyčných ekvivalentů pojmů v angličtině a francouzštině odpovídá ustáleným pojmům a slovním spojením v těchto jazycích tak, jak je odborné úřady a instituce používají při komunikaci se zahraničními partnery.

 

Print  E-mail