Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Dohoda zástupců akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb

V návaznosti na oznámení Ministerstva vnitra o změně v kryptografických algoritmech, které jsou používány pro vytváření elektronického podpisu došlo k následující dohodě zástupců akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb, tj. České pošty s. p., eIdentity a. s. a První certifikační autority a. s.:

Kvalifikované certifikáty s hashovací funkcí třídy SHA-2, které začnou vydávat nejpozději od 1. ledna 2010, budou všichni tři poskytovatelé přednostně nabízet s hashovací funkcí SHA-256 v kombinaci s algoritmem RSA s délkou klíče 2048 bitů. Poskytovatel certifikačních služeb může na základě vlastního rozhodnutí a základě požadavků svých zákazníků vydávat kvalifikované certifikáty i s některou z dalších funkcí z rodiny SHA-2, tj. SHA-224, SHA-384 nebo SHA-512.

Ministerstvo vnitra nemá námitek proti této dohodě. Tvůrce aplikací pracujících se zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu je však nutné  upozornit, že je nezbytné vytvořit prostředí pro akceptování všech čtyř hashovacích funkcí rodiny SHA-2, a to i s ohledem na akceptaci kvalifikovaných certifikátů vydaných v jiných členských státech EU.

V Praze dne 2. dubna 2009

Print  E-mail