Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Informace o zřízení elektronických podatelen u orgánů veřejné moci

Ministerstvo vnitra zveřejňuje dokument vytvořený bývalým Ministerstvem informatiky - „Informace o zřízení elektronických podatelen u orgánů veřejné moci“. 

Dokument obsahuje výsledky dlouhodobého sledování doručování oznámení orgánů veřejné moci o zřízení elektronické podatelny, které je stanoveno nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Stav je uveden k 1.1.2007.

Print  E-mail