Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 
 

Ministr zdravotnictví vydal nové ochranné opatření

Došlo k úpravě seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy. Z tohoto listu bylo staženo Rumunsko. 

 

Dne 27. července 2020 dojde k další aktualizaci seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19

Do tohoto seznamu bude zařazeno Švédsko. Občané přijíždějící z této země do ČR tak již nemusí dokládat negativní test na COVID-19. To však neplatí pro zahraniční pracovníky, a to nejen ze Švédska, ale... 

 

Ministr zdravotnictví schválil nové ochranné opatření od 20. července 2020

Od 20. července 2020 budou muset zaměstnanci z Bulharska, Rumunska a Portugalska a ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem, předložit svému zaměstnavateli výsledek PCR testu s negativní... 

 
 

Vstup do ČR po 1. červenci 2020

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. června 2020 vydalo nové ochranné opatření, které stanovuje podmínky pro vstup osob na území České republiky s účinností od 1. července 2020. 

 

Aktualizace epidemiologické mapy ze dne 29. června 2020

Epidemiologové dne 29. června 2020 aktualizovali mapu, která znázorňuje míru rizika v souvislosti s nákazou Covid-19, tzv. semafor. 

 

Aktualizace epidemiologické mapy ze dne 22. června 2020

Epidemiologové dne 22. června 2020 aktualizovali mapu, která znázorňuje míru rizika v souvislosti s nákazou Covid-19, tzv. semafor. 

 

Zrušení kontroly na hranic s Rakouskem a Německem od 5. června 2020

S účinností od 5. června 12:00 hod. se ruší kontroly na pozemních hranicích s Rakouskem a Německem a opět je možné tyto hranice překračovat na kterémkoliv místě. 

 

Možnost cestování do ČR pro občany vybraných států EU+ a cizince s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta od 15. června 2020

Od 15. června budou moci občané vybraných států EU+ a cizinci s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta tohoto členského státu cestovat do České republiky bez nutnosti prokazovat účel ... 

 

Nóta zastupitelského úřadu pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníky složek záchranného integrovaného systému a pracovníky subjektu kritické infrastruktury

Upozornění: Podle usnesení vlády č. 387 mohou od 14. dubna 2020 pouze vybrané kategorie osob překračovat hranice v intervalech kratších než 14 dnů - jde o pracovníky ve zdravotnictví, sociálních služb... 

 

Stránkování: Count: 43 / 5 | 1 2 3 4 5 |

Print  E-mail