Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

A visa for a stay of over 90 days (long-term)

 Česky

Visa codes

The following is a list of visas for a stay of over 90 days (long-term visas) codes intended information purposes only and is merely an additional piece of information for foreigners who already received a long-term visa. Applicants do not need to know this code and do not have to fill it out in their application. This list may be subject to change without prior notice.

KÓD VÍZA / VISA CODE
ÚČEL POBYTU

PURPOSE OF STAY
D/VC/00/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu zdravotní Multiple entry visa for a stay of over 90 days - healthcare.
D/VC/02/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu kulturní Multiple entry visa for a stay of over 90 days - cultural activities.
D/VC/04/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu pozvání Multiple entry visa for a stay of over 90 days - invitation.
D/VC/05/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu oficiální (politický) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - official (political purposes).
D/VC/06/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu podnikání (OSVČ) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - business (self-employment).
D/VC/07/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu sportovní Multiple entry visa for a stay of over 90 days - sports activities.
D/VC/10/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu turistika Multiple entry visa for a stay of over 90 days - tourism.

D/VC/17/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu rodinný (žadatel je manžel/ka, vč. druh - družka a registrovaný partner stejného pohlaví) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - family purpose (an applicant is a spouse including unmarried husband - unmarried wife, registered partner - the same gender).

D/VC/18/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu rodinný (žadatel je dítě narozené na území České republiky) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - family purpose (an applicant is a child born in the Czech Republic).

D/VC/19/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu rodinný (žadatel je dítě narozené mimo území České republiky) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - family purpose (an applicant is a child born outside of the Czech Republic).

D/VC/20/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu rodinný (žadatel ostatní rodinný příslušník - např. rodič, prarodič) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - family purpose (an applicant is a different family member - e.g. parent, grandparent).

D/VC/24/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu studium (školení, stáž - jiné než Směrnice Rady EU) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - studies (other than the Regulation of the EU Council).
D/VC/29/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu mimořádné pracovní vízum Multiple entry visa for a stay of over 90 days - Special Work Visa.

D/VC/36/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu podnikání (výkonný manažer - účast v právnické osobě) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - business (Executive Manager - participation in a corporate body).
D/VC/37/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu WH (pracovní dovolená) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - Working Holiday.
D/VC/38/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu zácvik Multiple entry visa for a stay of over 90 days - internship.
D/VC/52/-/-- Vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu sezónní zaměstnání. Multiple entry visa for a stay of over 90 days - Seasonal Work.
D/VS/85/-/--
and / or
D/VC/85/-/--
vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu strpění dle § 58a zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně Multiple entry visa for a stay of over 90 days - leave to remain under to Section 58a Act No. 221/2003 Coll., on temporary protection.
D/VS/91/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu strpění dle zákona č. 326/1999 Sb. multiple entry visa for a stay of over 90 days - leave to remain under to Act No. 326/1999 Coll.
D/VC/93/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu ADS vízum (Memorandum o porozumění) Multiple entry visa for a stay of over 90 days - ADS visa (the Memorandum of Understanding).
D/VC/99/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů vícenásobné - účel pobytu ostatní Multiple entry visa for a stay of over 90 days - other.
D/VR/-/-/-- vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové - účel pobytu převzetí povolení k pobytu Single-entry visa for over 90 days - collecting a residence permit.

D/UD/-/-/--
diplomatické vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové - účel pobytu podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí Diplomatic single-entry visa for over 90 days - applying for a long-term residence permit granted by the Ministry of Foreign Affairs.

D/UZ/-/-/--
zvláštní vízum k pobytu nad 90 dnů jednorázové - účel pobytu podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného Ministerstvem zahraničních věcí Service single-entry visa for over 90 days - applying for a long-term residence permit granted by the Ministry of Foreign Affairs.
R/VV/-/-/-- štítek AKT - výjezdní příkaz (není vízem) Departure Order (this is not a visa).

  

Print  E-mail