Migration  

Go

Státní služba  


Rychlé linky: Sitemap Text version Fulltext search


 

Main menu

 

 

BREXIT

UPOZORNĚNÍ: V souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 2. srpna 2021 jsou webové stránky v současné době ve výstavbě a jsou průběžně doplňovány. Děkujeme za pochopení. 

English English

Pobyt občanů UK od 1. ledna 2021

PRÁVA OBČANŮ

Dosavadní pobytová práva vyplývající z výstupové dohody zůstávají zachována pro občany UK, kteří legálně pobývali na území ČR před 31. prosincem 2020. Prokázat legální pobyt bude možné zejména potvrzením o přechodném pobytu, nebo povolením k trvalému pobytu vydaným pro občany UK před 1. únorem 2020 nebo pobytovým dokumentem vydaným po 1. únoru 2020 ve stejném formátu s razítkem "EU Withdrawal Agreement" na straně 2 u potvrzení u přechodného pobytu a na straně 4 u povolení k trvalému pobytu, případně biometrickým průkazem o povolení k pobytu, v kterém bude vyznačen záznam "článek 50 Smlouvy o EU. Z tohoto důvodu je pro všechny občany UK dlouhodobě pobývající na území ČR důležité, aby po 31. prosinci 2020 byli držiteli potvrzení o přechodném pobytu nebo osvědčení o registraci nebo v případě občanů pobývajících na území ČR déle než 5 let, povolení k trvalému pobytu.

O osvědčení o registraci, povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu ve formě biometrického průkazu o povolení k pobytu lze požádat Ministerstvo vnitra ČR. Podat první žádost o pobytový dokument je možné v případě legálně pobývajících osob spadajících do působnosti výstupové dohody i po 1. lednu 2021, nicméně lze předpokládat delší dobu zkoumání těchto žádostí, potřebu podrobnějšího dokazování pro zamezení případů zneužití práv a podvodu, a vyšší míru správního uvážení při zjištění nedostatků žádosti.
 

VÍZA

Občané UK, kteří poprvé přicestují do ČR až po 31. prosinci 2020, budou spadat do kategorie občanů třetích zemí. Pro pobyty na území ČR delší než 90 dnů budou tito občané UK povinni požádat na zastupitelském úřadu ČR o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt. ČR zahájí prostřednictvím svých zastupitelských úřadů příjem žádostí o dlouhodobé pobytové tituly ze strany občanů UK dne 1. ledna 2021. Občané UK budou oprávněni podat žádost o dlouhodobé pobytové tituly na všech zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tj. žádost bude možné podat nejen prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v Londýně, ale také například v rámci Evropské unie na zastupitelských úřadech ČR v Berlíně, Bruselu, Bukurešti, Dublinu, Sofii, Varšavě, Vídni nebo Záhřebu.

Pokud se týká krátkodobých pobytů nepřesahujících 90 dnů během jakéhokoliv 180 denního období, občané UK budou pro cesty na území ČR povinni podat žádost o schengenské vízum pouze v případě, pokud cestují za výdělečným účelem. Do uvedených lhůt se počítá pobyt nejen v ČR, ale ve všech zemích Schengenského prostoru.
 

COVID-19

Dovolujeme si zároveň upozornit, že z důvodu koordinace EU k dočasnému omezení cestování do EU+ ze třetích zemí, může po 1. lednu 2021 nastat situace, že občané UK budou moci do EU/ČR přicestovat pouze v opodstatněných případech. Pokud nebude UK kvůli špatné epidemiologické situaci zařazena na seznam bezpečných zemí EU, osoby, které nejsou držiteli pobytového oprávnění nebo nespadají mezi kategorie výjimek, by nemohly do ČR přicestovat vůbec.
 

REŽIM NA HRANICÍCH

S účinností od 1. ledna 2021 nebudou moci státní příslušnici UK ani britští občané, kteří jsou beneficienty výstupové dohody, podstoupit hraniční kontrolu na přepážkách označených EU/EHP/CH. Nebudou také moci využívat automatizované hraniční kontroly prostřednictvím systému easyGO.

Na hraničních přechodech je dostatečný počet zaměstnanců, nicméně s ohledem na letový plán lze očekávat zvýšení čekací doby ve frontách před přepážkami hraniční kontroly. Dalším důvodem, který bude prodlužovat čekací dobu, je provádění důkladné kontroly u státních příslušníků ve smyslu čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 (Schengenského hraničního kodexu), která zahrnuje více úkonů.

Občané UK budou v budoucnu podléhat registraci v systému vstupu/výstupu (EES) a povinnosti mít cestovní povolení získané prostřednictvím Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS). To však neplatí pro beneficienty práv z výstupové dohody - ti budou mimo působnost EES i ETIAS, protože budou mít právo volného pohybu a pobytu.

  

Print  by e-mail