Migration  

Go

Státní služba  


Rychlé linky: Sitemap Text version Fulltext search


 

Main menu

 

 

Zahraniční pomoc Ministerstva vnitra

Ve světle dlouhodobě obtížné migrační a azylové situace v Evropě a jejím sousedství se Ministerstvo vnitra podílí na jejím řešení prostřednictvím několika aktivit. 

  • Program Pomoc na místě
  • Zdravotně humanitární program MEDEVAC
  • Vysílání národních expertů

Program Pomoc na místě

Pomoc_na_miste_-_logo-cz-color.jpg

English English

Program Pomoc na místě

Program Pomoc na místě vznikl v roce 2015 jako reakce na válku v Sýrii a vlnu migrace, která se v návaznosti na ní vzedmula.

Stálý program Pomoc na místě spravuje odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a spolu se zdravotně humanitárním programem MEDEVAC tvoří humanitární a asistenční opatření Ministerstva vnitra na pomoc zemím s velkými uprchlickými populacemi a zemím, které čelí velkým migračním tlakům. Z programu Pomoc na místě jsou udělovány peněžní dary do zahraničí určené na asistenci uprchlíkům v místě jejich prvního vysídlení, osobám vnitřně vysídleným a osobám, které se navrátily do země svého původu. Dále jsou poskytovány dary na posilování azylového a migračního systému, ochrany hranic a na boj proti nelegální migraci. Příjemci těchto finančních příspěvků jsou vládní partneři, mezinárodní organizace a mezinárodní nevládní organizace.

Od roku 2015 se Pomoc na místě zaměřuje na tři prioritní regiony - Blízký východ, Balkán a region Sahelu a severní Afriky. V těchto oblastech se kromě bilaterální spolupráce Ministerstvo vnitra snaží pro zvýšení dopadu intervencí realizovat též projekty ve spolupráci s ostatními členskými zeměmi Evropské unie.

V roce 2023 činil rozpočet programu 150 mil. Kč a byly podpořeny projekty na východní středomořské migrační trase (v Jordánsku, Libanonu, Řecku a na Kypru), na centrální středomořské migrační trase (v Tunisku, Libyi a na Maltě) a na západní středomořské migrační trase (v Senegalu). Z programu byly také podpořeny projekty v Arménii a Turecku, a to z důvodu mimořádných událostí, které v těchto zemích v roce 2023 nastaly.
 

Podrobné informace o programu a podpořených projektech naleznete ve výročních zprávách

ZPMV_2-53s.jpg
Děti v táboře pro syrské uprchlíky Azraq v Jordánsku. © MV ČR (foto: Štěpán Lohr)

  

Zdravotně humanitární program MEDEVAC

Zdravotně humanitární program MEDEVAC

Program MEDEVAC se zaměřuje na poskytování odborné lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených humanitární krizí či přírodní katastrofou. Hlavní aktivitou programu je vysílání českých lékařských týmů do zemí, kde není dostupná specializovaná odborná péče. Program MEDEVAC také podporuje budování místní zdravotnické infrastruktury a to především prostřednictvím školení místních specialistů, ale i poskytováním peněžních darů na vybavení nemocnic. V roce 2017 činil jeho rozpočet celkem 60 milionů korun.

Podrobné informace o programu MEDEVAC v jednotlivých letech působení, bilance programu i fotodokumentace jsou dostupné zde.
 

Výroční zprávy programu MEDEVAC

IMG-20171024-WA0001.png
Rehabilitace v rámci pooperační péče v Palestine Hospital v Ammánu (foto Jiří Pasz).

  

Vysílání národních expertů

Vysílání národních expertů

Ministerstvo vnitra se aktivně podílí na asistenci zemím EU zasažených migrační krizí. Ve spolupráci s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO) vysílá Ministerstvo vnitra ČR své národní experty do Itálie a Řecka, kteří zde dlouhodobě zajišťují podporu státním úřadům při řešení nově vzniklé situace. V letech 2015 - 2018 bylo realizováno celkem 90 vyslání českých expertů za účelem podpory aktivit EASO (52 do Itálie a 38 do Řecka).

IMG-20171024-WA0003U.jpg
Národní experti poskytují informace žadatelům o mezinárodní ochranu v Itálii (foto MV).

  

Print  by e-mail