Migration  

Go

Státní služba  


Rychlé linky: Sitemap Text version Fulltext search


 

Main menu

 

 

Vietnamese

Di Cư

Bộ nội vụ là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong lĩnh vực tỵ nạn và di cư ở Cộng hòa Séc. Đặc biệt chịu trách nhiệm trong lĩnh vực này là1 Cục chính sách tỵ nạn và di cư (OAMP).

Cục chính sách tỵ nạn và di cư tập trung cụ thể vào lĩnh vực bảo trợ quốc tế, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài, phối hợp với việc hội nhập của người nước ngoài, hợp tác quốc tế và châu Âu trong lĩnh vực tỵ nạn và di cư, hợp tác trong khối Schengen, bảo vệ biên giới và chính sách hồi hương.

Chính sách tỵ nạn và di cư của Cộng hòa Séc

Di cư là một hiện tượng phức tạp và năng động có ảnh hưởng tới kinh tế và xã hội của Cộng hòa Séc. Nhập cảnh, cư trú và hội nhập của người nước ngoài là những quá trình mang theo những hậu quả tích cực và tiêu cực tới xã hội Séc- những quá trình, mà tới mức độ nhất định phụ thuộc vào những cách tiếp cận liên tục, tích cực và linh hoạt của CH Séc.

Trong hoạt động của mình Cục chính sách tỵ nạn và di cư dựa vào Chiến lược chính sách di cư của Cộng hòa Séc, chính sách này đã được thông qua vào năm 2015 và từ những kinh nghiệm của mình và của thế giới Chiến lược chính sách di cư của Cộng hòa Séc xác định rõ ràng việc cân bằng và sự linh hoạt chính sách di cư của Cộng hòa Séc, bao gồm những nguyên tắc, mục đích và phương tiện của chính sách đó. Chiến lược di cư của Cộng hòa Séc dẫn tới việc củng cố những yếu tố tích cực của việc di cư và dẫn tới việc hạn chế có hiệu quả nhất những hiện tượng tiêu cực và những mối nguy cơ liên quan cùng với việc di cư.

Chính sách di cư của Cộng hòa Séc được xây dựng trong khuôn khổ những chính sách chung của Liên minh châu Âu và việc thực hiện chính sách đó tới mức độ tương ứng được suy ra từ những văn kiện pháp lý chung của Liên minh.

Những lĩnh vực cụ thể của di cư được điều chỉnh nhiều nhất bằng những chính sách chung của Liên minh châu Âu trước hết là tỵ nạn, bảo vệ biên giới ngoài Liên minh châu Âu và lĩnh vực hồi hương (kể cả việc trục xuất những người nước ngoài cư trú trái phép).

Trong các lĩnh vực di cư hợp pháp và hội nhập của những người nước ngoài các nước thành viên Liên minh châu Âu đã duy trì thận trọng ở mức độ tương đối cao. Cộng hòa Séc trong việc tiếp cận của mình tới các vấn đề di cư không chỉ phải xem xét tới những điều kiện cụ thể và khả năng của đất nước mà còn phải xem xét tới tình hình hiện tại trong Liên minh châu Âu, bao gồm cả việc chia sẻ các giải pháp trong khuôn khổ chính sách chung của Liên minh.

Khu vực Schengen chung với sự không kiểm soát ở biên giới nội bộ, mà Cộng hòa Séc là một phần của nó, đã mang lại lợi thế đáng kể trong hình thức bãi bỏ kiểm soát biên giới nội bộ đối với người và hàng hoá. Việc bãi bỏ này cũng mang lại những thách thức về an ninh và đặt ra yêu cầu cao đối với sự hợp tác của các thành viên riêng biệt Khu vực Schengen. Mục tiêu của Cộng hòa Séc là duy trì một khu vực Schengen an toàn, chức năng và ổn định, bao gồm thông qua chính sách di cư có hiệu quả và có trách nhiệm ở cả cấp quốc gia và cấp liên minh.

Cộng hòa Séc và cũng như Liên minh châu Âu là một tổng thể, cho nên cần phải thúc đẩy và thực hiện một cách có hiệu quả chính sách di cư với những khởi điểm và kết quả rõ ràng:

  1. Tiếp nhận những người di cư hợp pháp và tạo điều kiện cho quá trình nhập cư có tính đến nhu cầu duy trì khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh tế toàn cầu;

  2. Đảm bảo mức độ hội nhập của người nước ngoài thường trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc sao cho hạn chế những nguy cơ an ninh và những hiện tượng xã hội tiêu cực và hướng tới sự gắn kết xã hội và bảo vệ những quyền của các thành viên riêng biệt;

  3. Tích cực triển khai các yếu tố bên ngoài của các chính sách di cư, bao gồm việc giúp đỡ những người tỵ nạn và hỗ trợ sự ổn định an ninh và phát triển kinh tế-xã hội của các nước có nguồn người di cư và các nước quá cảnh;

  4. Đối với những người nhập cư cố tình không lựa chọn con đường hợp pháp vào Liên minh châu Âu, hoặc bị bắt buộc bằng những hoàn cảnh bên ngoài sẽ đảm bảo cho việc bảo trợ quốc tế hoặc hồi hương về đất nước xuất xứ với việc tôn trọng giữ đúng nguyên tắc không tái xuất.
     

Ấn phẩm trong ngôn ngữ lựa chọn của bạn:

Trong phần tiếp theo là những bài viết công khai và ấn phẩm mà Bộ nội vụ có sẵn trong ngôn ngữ lựa chọn của bạn.

Với những thông tin tiếp theo về những hoạt động của Cục chính sách tỵ nạn và di cư bạn hãy truy cập trên các trang web bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Tự nguyện hồi hương do Cục Chính sách Tị nạn và Di cư thực hiện

Bến tới Cộng hòa Séc

Chào mừng bạn đến với Cộng hòa Séc

Bản đồ thời sự những cơ sở làm việc của Bộ nội vụ và cảnh sát ngoại kiều

Tờ rơi thông tin về thẻ lao động

Thông tin của Phòng y tế Séc về việc cung cấp chăm sóc sức khỏe cho những người di cư

  

Những đường link tới các trang web trong ngôn ngữ lựa chọn của bạn:

Những người nước ngoài ở Cộng hòa Séc

Cổng thông tin nhập cư Cộng hòa Séc

Tiếng Séc cho người nước ngoài

Những thẻ giao tiếp cho các bệnh nhân và nhân viên y tế (đường link tới Bộ y tế)

  

1 Ngoài Cục chính sách tỵ nạn và di cư còn có các bộ phận khác của Bộ nội vụ cũng tham gia giải quyết những vấn đề về di cư và tỵ nạn (Cục quản lý tổng hợp, Cục những hoạt động hành chính). Tiếp theo là Cảnh sát Cộng hòa Séc cũng tham gia vào đề tài này-đặc biệt là Cảnh sát ngoại kiều và Cơ quan quản lý những trại tập tỵ nạn,

  

Print  by e-mail