Migration  

Go

Státní služba  


Rychlé linky: Sitemap Text version Fulltext search


 

Main menu

 

 

Ukrainian

 

Мiграцiя

Міністерство внутрішніх справ є головним органом, який несе відповідальність за область надання притулку і міграції в Чеській Республіці. В рамках міністерства за дану область відповідає, зокрема1, департамент з питань притулку та міграційної політики (OAMP).

Департамент з питань притулку та міграційної політики конкретно приділяє увагу області міжнародної охорони, в'їзду іноземців до країни і їх перебуванню в країні, координації інтеграції іноземців, міжнародній і європейській співпраці в області надання притулку і міграції, шенгенській співпраці, охороні кордонів і політиці повернення іноземців в країни їх походження.

Міграційна політика і політика з надання притулку

Міграція є комплексним і динамічним явищем, яке робить на Чеську Республіку суспільний і економічний вплив. В'їзд до країни, перебування в країні і інтеграція іноземців на території Чеської Республіки є процесами з можливими позитивними і негативними наслідками для чеського суспільства - йдеться про процеси, які значною мірою є залежними від поточного, активного і гнучкого підходу Чеської Республіки.

Департамент з питань притулку і міграційної політики у своїй діяльності керується  Стратегією міграційної політики Чеської Республіки, яка була прийнята і схвалена в 2015 році, а також довгостроковим власним і міжнародним досвідом. Стратегія міграційної політики Чеської Республіки ясно дефінує зважену і гнучку політику Чеської Республіки, включаючи її принципи, мети і інструменти.  Міграційна стратегія Чеської Республіки веде до посилення позитивних аспектів міграції і до максимально цілеспрямованого подолання негативних явищ і ризиків, які пов'язані з міграцією.

Міграційна політика Чеської Республіки є закріпленою в рамках спільних видів політики Європейського Союзу і її реалізація до відповідної міри  витікає із спільних юридичних інструментів Союзу.

До специфічних областей міграції, які більш за все регулюються спільними видами політики Європейського Союзу, належать в першу чергу міжнародна охорона, охорона зовнішнього кордону Європейського Союзу і область повернення іноземців в країни їх походження (включаючи видворення з країни іноземців, які незаконно перебувають в ній).

У областях легальної міграції і інтеграції іноземців держави - члени Європейського Союзу зберегли відносно високу міру конфіденційності. Чеська Республіка повинна в своєму підході до питань міграції брати до уваги не лише специфічні потреби і можливості держави і чеського суспільства, але одночасно також і ситуацію в Європейському Союзі, включаючи прийняття участі в рішеннях в рамках їх спільних видів політики.

Спільний шенгенський простір, складовою частиною якого є і Чеська Республіка, приносить значну вигоду у формі анулювання контрольних перевірок на внутрішніх кордонах для людей і товарів. Дана концепція приносить також і виклики в області безпеки, і одночасно пред'являє високі вимоги до співпраці окремих членів спільного Шенгенського простору. Метою Чеської Республіки є підтримка безпечного, функціонального і стабільного шенгенського простору, а саме, у тому числі, і за допомогою ефективнішої і відповідальнішої міграційної політики як на рівні національному, так і на рівні союзному.

Тому і Чеська Республіка, і Європейський Союз, як єдине ціле, повинні просувати і ефективно здійснювати міграційну політику з однозначними підставами і результатами:

  1. приймати легальних мігрантів і полегшити вступні процеси із звертанням уваги на необхідність збереження конкурентоспроможності в глобальному економічному середовищі;

  2. забезпечити таку міру інтеграції іноземців, що постійно проживають на території Чеської Республіки, яка перешкодить ризикам в області безпеки і негативним суспільним явищам, а також поведе до згуртованості суспільства і захисту прав його членів;

  3. активно здійснювати зовнішнiй аспект міграційної політики, включаючи допомогу біженцям і підтримку стабілізації в області безпеки, а також соціально-економічного розвитку країн-джерел міграції і транзитних країн;

  4. мігрантам, які свідомо не вибирають легальну дорогу в Європейський Союз, або ж які змушені до цього зовнішніми обставинами, забезпечити доступ до міжнародної охорони або повернення в країну походження при одночасному дотриманні принципу non-refoulement.
     

Публікації вибраною Вами мовою:

У подальшій частині розміщені статті і публікації, які стосуються області компетентної відповідальності Міністерства внутрішніх справ і доступні вибраною Вами мовою.

Для отримання подальшої інформації відносно діяльності департаменту з питань притулку та міграційної політики перейдіть на англійську версію веб-сайту.

  

Інформація для прохачів міжнародного захисту

Державна інтеграційна програма для осіб, які отримали міжнародний захист

Добровільне повернення, що здійснює Департамент з питань притулку та міграційної політики

  

Наступна зупинка - Чеська Республіка

Ласкаво просимо до Чеської Республіки

Актуалізована карта філій Міністерства внутрішніх справ і поліції у справах іноземців

Інформаційний флаєр з приводу «Карти працевлаштованого штатного працівника»

  

Інформація Чеської лікарської палати про надання медичного обслуговування в Чеській Республіці для мігрантів

  

Спосилання на веб-сайти вибраною Вами мовою:

Іноземці в Чеській Республіці

Імміграційний портал Чеської Республіки

Чеська мова для іноземців

Комунікаційні карти для пацієнтів і медичних працівників (спосилання на Міністерство охорони здоров'я)

  

1 Окрім департаменту з питань  притулку і міграційної політики, темою міграції і надання притулку займаються і інші департаменти Міністерства внутрішніх справ країни  (департамент загального управління, департамент адміністративних видів діяльності). Далі темі приділяє увагу і Поліція Чеської Республіки – зокрема, Служба поліції у справах іноземців, а також «Управління установ для біженців».

Print  by e-mail