Migration  

Go

Státní služba  


Rychlé linky: Sitemap Text version Fulltext search


 

Main menu

 

 

Mongolian

Шилжин суурьшилт

Дотоод хэргийн яам нь Чех улсад орогнол, шилжих хөдөлгөөнийг хариуцдаг гол байгууллага юм. Тус яамны дотоод салбар (OAMP) нь орогнол, шилжин суурьших бодлогын асуудлыг хариуцдаг1.

Орогнол цагаачлалын бодлогын газар нь олон улсын хамгаалалт, гадаадын иргэдийн орох болон оршин суух газар, гадаадын иргэдийг нэгтгэх, олон улсын болон Европын орогнол болон шилжин суурьших хөдөлгөөний хамтын ажиллагаа, Шенгений хамтын ажиллагаа, хилийн хамгаалалт мөн буцах бодлого зэрэг асуудлаар онцгойлон анхаарч ажилладаг.

Чех улсын цагаачлал ба орогнолын бодлого

Шилжин суурьшилт нь Чех улсад нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөө бүхий цогц, динамик үзэгдэл юм. Чех улсад гадаадын иргэд орох, оршин суух, нэгтгэх нь Чех улсын тасралтгүй, идэвхтэй мөн уян хатан хандлагаас хамааран Чехийн нийгэмд үзүүлэх эерэг ба сөрөг үр дагавар бүхий процессууд юм.

Орогнол, цагаачлалын бодлогын газар нь 2015 онд батлагдсан, угтаа Чехийн шилжин суурьшилтын бодлогын стратегид суурилсан бөгөөд урт хугацааны туршид өөрийн болон олон улсын туршлага дээр суурилдаг билээ. Чех улсын Шилжин суурьшилтын бодлогын стратеги гэвээс Чех улсын цагаачлалыг тэнцвэртэй, уян хатан бүхий бодлого түүний зарчим, зорилго мөн арга хэрэгслийг тодорхойлсон. Чех улсын шилжин суурьшилтын стратеги бол шилжин суурьшилтын эерэг талыг бэхжүүлэх, сөрөг үзэгдэлтэй хамгийн үр дүнтэйгээр тэмцэх, холбогдох эрсдэлийг шилжүүлэхэд хүргэдэгт оршино.

Чех улсын шилжин суурьшилтын бодлого нь Европын Холбооны нийтлэг бодлогын хүрээнд хийгдсэн бөгөөд түүний хэрэгжилт нь Холбооны нийтлэг эрх зүйн баримт бичигт хангалттай тусгагдсан байдаг.

Европын Холбооны нийтлэг бодлогоор зохицуулагдаж буй шилжин суурьшилтын тодорхой салбаруудын дотор, хамгийн гол салбар нь олон улсын хамгаалалт, Европын Холбооны гадаад хил хязгаар, өгөөжийн талбайн хамгаалалт (хууль бусаар гадаадын иргэдийг албадан гаргах үүнд орно).

Шилжин суурьших, гадаадын иргэдийг нэгтгэх тал дээр Холбооны гишүүн орнууд харьцангуй өндөр үзэл бодолтой байдаг. Шилжих хөдөлгөөний асуудалд хандах чиг хандлага нь Чех улс төрийн болон Чехийн нийгэмлэгийн онцлог хэрэгцээ, боломжийг төдийгүй Европын Холбооны нийтлэг бодлогын хүрээнд шийдвэрлэх шийдлүүдийг багтаасан нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх ёстой.

Шенгений бүс нутаг нь дотоод хил хязгаарын хяналтгүй, Чех улсын нутаг дэвсгэрийг хамарсан энэ хэсэг нь хүн ба бараа хоёрын хилийн дотоод хяналтыг устгах хэлбэрийн ач холбогдолтой давуу талыг бий болгож байна. Энэхүү үзэл баримтлал нь аюулгүй байдлын сорилтыг авчирч, Шенгений нийтлэг иргэдийн хамтын ажиллагааны талаар асар их эрэлт хэрэгцээг бий болгодог. Чех улсын зорилго нь Шенгений бүсийн аюулгүй найдвартай, тогтвортой байдлыг хангах, үүнд үндэсний болон Европын Холбооны түвшинд илүү үр дүнтэй, хариуцлагатай шилжин суурьшилтын бодлогыг хэрэгжүүлэх явдал юм.

Чех улс, Европын Холбоо аль аль нь шилжих бодлогыг хэрэгжүүлж эхлэх, үүний үр дүнг тодорхой болгох ёстой:

  1. дэлхийн эдийн засгийн орчинд өрсөлдөх чадварыг хадгалах шаардлагыг харгалзан хууль ёсны цагаачдыг хүлээн авч, нэвтрэх үйл явцыг хөнгөвчлөх;

  2. Чех улсын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суудаг гадаадын иргэдийг аюулгүй байдлын эрсдлээс сэргийлэх, нийгмийн сөрөг үзэгдэлээс зайлсхийх, нийгэмтэй нэгдэж, гишүүдийн эрхийг хамгаалахад хүргэнэ.

  3. шилжин суурьшсан хүмүүст үзүүлэх тусламж, түүний дотор аюулгүй байдлыг тогтворжуулах, шилжин суурьшилтын эх үүсвэр, дамжин өнгөрөх орнуудын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих зэрэг шилжих хөдөлгөөний бодлогын гадаад хэмжүүрийг идэвхтэй хэрэгжүүлэх;

  4. Европын Холбоонд хууль ёсний дагуу зориудаар аялахыг сонгоогүй, эсвэл гадны нөхцөл байдалын нөлөөгөөр албадан нүүлгэгдсэн цагаач иргэдэд non-refoulement-ийн зарчмыг дагуу олон улсын хамгаалалтад авах боломжийг хангах, эсвэл эх орондоо буцаж очих.
     

Сонгосон хэл дээр нийтлэл материал:

Дотоод яамны тухай дараах нийтлэлүүд нь таны сонгосон хэл дээр гарах боломжтой байгаа.

Орогнол, цагаачлалын бодлогын газрын үйл ажиллагааны талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл вэбсайтын англи хэл дээрх хувилбарт хандана уу.

Орогнох ба шилжин суурьших бодлогын хэлтсээс хэрэгжүүлж буй сайн дураар буцах

Дараагийн зогсолт Чех улс

Чех улсад тавтай морилно уу

Ажилтны карт мэдээллийн хуудас

Чех улсад эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх талаар Чех улсын эрүүл мэндийн танхимын мэдээлэл

Сонгосон хэлээр хуудсууд руу орох холбоосууд:

Чех улсад оршин сууж буй гадаадын иргэд

Гадаадын иргэдэд зориулсан Чех хэл

  

1 Орогнол, цагаачлалын бодлогын газраас гадна Дотоод Явдлын Яам (Төрийн захиргааны хэлтэс, Захиргааны үйл ажиллагааны хэлтэс) -ийн бусад асуудлууд нь шилжих хөдөлгөөн болон орогнолыг зохицуулдаг. Цаашилбал, БНЧУ-ын цагдаагийн газар, ялангуяа Гадаадын харъяатын цагдаагийн газар болон Дүрвэгсэдийн хэрэг эрхлэх газар,

  

Print  by e-mail