Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vítězné projekty národního kola soutěže o Evropskou cenu prevence kriminality

Jednání výběrové komise pro ocenění ECPA proběhlo v odpoledních hodinách dne 15. července 2008. 

Úkolem komise bylo vyhodnotit předložené projekty na cenu ECPA, které splňovaly požadovaná kritéria. Celkem bylo posuzováno 13 projektů:

 • 8 nominovaných kraji,
 • 5 nominovaných Krajskou správou PČR.
   

Pořadí, v jakém byly projekty předloženy na odbor prevence kriminality (OPK) podle data odeslání:

 1. "Senior - akademie" (KÚ JM kraj, Brno)
 2. "Chraň svůj majetek" (PČR JČ kraj, České Budějovice)
 3. "Prevence kriminality - Večerníčky pro dospělé" (PČR JM kraj, Brno)
 4. "Sanace rodin ve vybraných rodinách Plzeňského kraje" (PČR ZČ kraj)
 5. "Společně proti kriminalitě v Ostravě" (PČR SM kraj, Ostrava)
 6. "Stop kapsářům - bezpečí je věcí nás všech" (KÚ Olomoucký kraj, Olomouc)
 7. "NZDM Street areál" (KÚ Pardubický kraj, Chrudim)
 8. "Integrovaný bezpečnostní systém (IBS)" (KÚ Zlínský kraj, Zlín)
 9. "Městský kamerový systém hl.m. Prahy (MKS)" (Magistrát hl.m. Prahy)
 10. "Bezpečný prostor - balon" (PČR Středočeský kraj)
 11. "Žena - bezpečí s novou tváří pro město" (KÚ Moravskoslezský kraj)
 12. "Mozaika" (KÚ Ústecký kraj, Louny)
 13. "Projekt Jana: prevence kriminality u žen a dívek ohrožených obchodováním s lidmi a prostitucí" (KÚ Plzeňský kraj)
   

Výběrová komise byla složená z devíti hodnotitelů, z nichž 7 bylo zástupců z řad Policie ČR, Městské policie, Ministerstva obrany, soukromých bezpečnostních agentur a 2 byli zástupci z OPK MV.

Všichni členové výběrové komise byli seznámeni s předkládanými projekty s předstihem, každý z nich písemně "oznámkoval" jednotlivé projekty. Konečné pořadí bylo určeno na základě ústní diskuze členů komise a následného hlasování.

Vítězný národní projekt, který bude zaslán pořadatelům Evropské ceny prevence kriminality do Francie, je projekt č.8 "Integrovaný bezpečnostní systém", realizovaný Městskou policií Zlín.

Cílem bylo vytvořit technickou a organizační vazbu mezi systémy technické podpory ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku P ČR , Městské policie Zlín a ostatních složek IZS ve městě. IBS ve Zlíně je účinnou reakcí na stávající bezpečnostní situaci a působí na zvýšení objasněnosti násilné a majetkové trestné činnosti, zlepšení veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství, redukuje případy rušení nočního klidu i vandalských útoků. IBS spolu s ostatními opatřeními působí preventivně i represivně zároveň. Obzvláště bylo vysoce hodnoceno precizní zpracování projektu a jeho výrazné zaměření na prevenci.

Druhý v pořadí se umístil projekt č. 5. "Společně proti kriminalitě v Ostravě", jehož realizátorem je P ČR Správa Severomoravského kraje. Projekt je zaměřen na řešení problematiky páchání "bagatelní" trestné činnosti, tj. dílčích prvků prevence (kapesní krádeže, krádeže věcí z nákupních vozíků či věcí ponechaných v zaparkovaných vozidlech) a současně řeší problematiku nedostatečné spoluodpovědnosti dotčených subjektů, které mohou trestnou činnost vlastními silami pomáhat snižovat. Komise při hodnocení projektu vzala v úvahu intenzivní spolupráci s obchodními řetězci, obchodními a nákupními centry a dopravním podnikem Ostrava, a. s.

Třetí v pořadí skončil projekt č. 9. "Městský kamerový systém hl. m. Prahy", jehož realizátorem je Magistrát hlavního města. Kamerový systém je vytvořen pro zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků Prahy. Obraz z několika kamer je navíc zpřístupněn na webových stránkách Prahy, což umožňuje sledovat uživatelům internetu aktuální situaci v pražské dopravě, zejména v dopravně na exponovaných místech. Na projektu komise pozitivně ohodnotila především statistiky výskytu pouliční trestné činnosti monitorované kamerovým systémem, která se mezi lety 2003-2007, ze kdy jsou data evidována, snížila. Na škodu projektu byl několikanásobně překročený rozsah formuláře a primární orientace projektu na represivní význam kamerového systému, což nekoresponduje se zadáním.

  

ředitelka Mgr. Jitka Gjuričová
odbor prevence kriminality MV

  


22. července 2008

vytisknout  e-mailem