Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

eGovernment Act a reforma policie dostaly od senátorů zelenou

Návrh zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů jednou pro vždy staví na stejnou úroveň elektronický a papírový dokument. 

"Podle mého hlubokého přesvědčení se jedná o dvě reformy, které představují zásadní revoluci v české veřejné správě. Tyto normy znamenají zásadní průlom, který veřejná správa nezažila od dob panování Marie Terezie. Jsou to zákony, které definitivně znamenají možnost zjednodušení, zrychlení, zlevnění a efektivnější fungování české veřejné správy," uvedl v Senátu ministr vnitra.

Jedná se o normy, které stanoví povinnost orgánů veřejné moci mezi sebou vzájemně komunikovat elektronickou cestou, a to prostřednictvím datových schránek. Tyto schránky mají povinně zřízeny veškeré orgány veřejné moci a právnické osoby. Návrh zákona současně přináší autorizovanou konverzi papírového dokumentu. Současně dává možnost fyzickým osobám zřídit si datové schránky pro usnadnění jejího vstupu při jednání s orgány veřejné moci.

"Osobně se domnívám, že je to zákon průlomový, že takových norem a změn člověk v životě příliš mnoho nepotká a věřím, že se setká s podporou odborné i laické veřejnosti," dodal Ivan Langer.

Senát dále schválil Návrh zákona o Policii ČR. Jde skutečně o zásadní změnu, která díky normám, souvisejícími s reformou policie a se změnami v nelegislativní části čekají jak českou policii, tak na další subjekty, které se podílejí na oblasti vnitřní bezpečnosti. Policie mění svou filozofii, mění svou organizaci. Policejní správy získají ekonomickou pravomoc a odpovědnost. Policie bude mít štíhlejší policejní hierarchii a zbaví se nepolicejních činností. Policie mění styl práce, modernizuje se. Bez zásadních změn policie nedokáže držet krok s dobou.

"Policie prošla od roku 1990 řadou změn. Nicméně stále v ní přežívá řada principů a metod, které zůstávají téměř 50 let stále stejné a neměnné. Policii trápí zejména přílišné do sebe zahledění se, přílišná orientace na represi, těžkopádná organizace a neefektivní řízení. A to jsme se rozhodli změnit. Rozhodli jsme se udělat nezbytné kroky, které by českou policii přiblížili a v mnoha věcech také posunuli před srovnatelné policejní sbory v evropských zemích. Zcela ojedinělý byl také přístup , který jsme zvolili při přípravě této reformy. Postupovali jsme podle přesně zvolené metody, kdy podzim roku 2006 byl rokem velmi pečlivé analýzy. Troufnu si prohlásit, že takovéto zrcadlo si česká policie ve své novodobé historii nikdy nenastavila," řekl ministr vnitra.

Rok 2006 byl rokem analýz, rok 2007 rokem ideového zadání v podobě 10 základních pilířů, na nichž reforma stojí. Tento záměr byl velmi obsáhle diskutován nejen s odbornou i laickou veřejností, ale také uvnitř policie. Každý policista se mohl diskuse účastnit a říci svůj názor. Rok 2008 je rokem legislativních změn a rokem 2009 začíná transformační fáze.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


17. července 2008

vytisknout  e-mailem