Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Další skupina úspěšně vyléčených pacientů z humanitárního programu MEDEVAC se navrací zpět do Afghánistánu

V rámci pokračující realizace humanitárního programu MEDEVAC v Afghánistánu, jehož gestorem je Ministerstvo vnitra ČR, odlétají vojenským leteckým speciálem AČR v pátek dne 18. července 2008 v 06:00 hod. z vojenského letiště Praha-Kbely čtyři afghánští pacienti se svým doprovodem, kteří se v ČR podrobili léčbě v rámci humanitárního programu MEDEVAC. 

Sedmiletá Nasima a dvouletá Safa podstoupily úspěšné operace vrozených srdečních vad v Dětském kardiocentru Fakultní nemocnice v Motole a absolvovaly rekonvalescentní léčbu v Olivově dětské léčebně v Říčanech.

Tyto dvě afghánské děti byly do humanitárního programu MEDEVAC vybrány expertním týmem lékařů z Ústřední vojenské nemocnice Praha a z Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice v Motole, kteří byli počátkem prosince loňského roku vysláni Ministerstvem vnitra ČR do vojenské polní nemocnice AČR v Kábulu, aby se tam podíleli na výběru dětských pacientů z Afghánistánu, vhodných pro transport do ČR za účelem podstoupení léčby.

Dalšími dvěma pacienty zařazenými do humanitárního programu MEDEVAC, kteří odlétají zpět do Afghánistánu, jsou jedenáctiletý Abdul, který podstoupil operaci levého kyčelního kloubu na Ortopedické klinice IPVZ a 1. LF UK Fakultní nemocnice Na Bulovce, a čtyřicetiletý Tahir, který se podrobil rekonstrukční nápravě pakloubu čelisti na Klinice ortopedie, traumatologie a rekonstrukční chirurgie Ústřední vojenské nemocnice Praha. V obou případech byl provedený chirurgický zákrok úspěšný.

Tito dva nekardiologičtí pacienti byli do humanitárního programu MEDEVAC zařazeni na základě doporučení příslušníků 3. kontingentu AČR - Polní nemocnice a protichemického odřadu v silách ISAF, působících v Kábulu.

V rámci pokračující realizace humanitárního programu MEDEVAC v Afghánistánu Ministerstvo vnitra ČR plánuje ve spolupráci s AČR uskutečnit převoz dalších tří vybraných afghánských pacientů, kteří podstoupí korekci vrozených srdečních vad v Dětském kardiocentru Fakultní nemocnice v Motole. Tyto děti budou i se svým doprovodem do ČR přepraveny prostřednictvím vojenského leteckého speciálu AČR počátkem srpna letošního roku.

Humanitární program MEDEVAC, jehož pokračování bylo schváleno vládou ČR a jehož realizace je zajišťována Ministerstvem vnitra ČR v úzké spolupráci s resorty ministerstev obrany a zdravotnictví, je určen pro vážně nemocné pacienty (převážně děti) z válkou postižených či jinak potřebných oblastí, pro které je za stávajících okolností nutná lékařská péče v jejich domovině nedostupná. Vláda na jeho letošní pokračování uvolnila finanční částku ve výši 5 milionů korun.

Dosavadní bilance humanitárního programu MEDEVAC činí za léta 1993 až 2008 celkem 120 transportovaných a v ČR léčených pacientů (většinou dětí) z oblastí postižených válkou či přírodními katastrofami jako je Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čečensko, Irák, Pákistán a Afghánistán.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


15. července 2008

vytisknout  e-mailem