Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policista roku 2007

Ve čtvrtek 3. července 2008 proběhlo v Paláci Žofín v Praze prestižní ocenění "Policista roku 2007". Ministr vnitra Ivan Langer a policejní prezident Oldřich Martinů ocenili policisty za mimořádné činy v uplynulém roce. 

Příjemnou atmosféru zpestřovala Hudba Hradní stráže a Policie ČR, moderování a zpěvu se ujali Dita Hořínková a Roman Vojtek.
 

Policista roku 2007 - individuální čin

1. místo
prap. Michal Šíf, Obvodní oddělení PČR Česká Lípa
Prapočík Šíf zasahoval v listopadu 2007 v České Lípě proti pachateli, který pobodal muže a ohrožoval nožem uživatelku bytu s malým dítětem. Policista násilně otevřel dveře bytu a zabránil dalšímu napadání přítomných osob. Poté, co byl sám ohrožován pachatelem na zdraví a životě, použil donucovací prostředky a následně střelnou zbraň. Zajistil přivolání lékařské pomoci zraněným osobám. Prap. Šíf svým jednáním sám zvládl velice složitou situaci, kdy došlo k ohrožení lidských životů ozbrojeným pachatelem, použití zbraně bylo složité vzhledem k množství přítomných osob na místě činu, hrozilo jejich zranění. Zákrok zvládl s velkým přehledem a v souladu se zákonem.
 

2. místo
npor. Jiří Jakoubek, Obvodní oddělení PČR Hořesedly
Npor. Jiří Jakoubek svým jednáním v době mimo službu zachránil topícího se chlapce, který spadl do betonové požární nádrže. Sám vytáhl z vody tonoucího a ihned mu poskytl první pomoc. Vzhledem k tomu, že se jednalo o 4 letého chlapce, donesl jej do nedalekého rekreačního střediska, kde zjistil jeho rodiče a chlapce jim předal.
 

3. místo
por. Jan Holub, Preventivně informační skupina Správy hl. m. Prahy
Por. Jan Holub ze Správy hl. m. Prahy pracuje od roku 1999 v preventivně informační skupině. Svým přístupem, zejména při přednáškách pro děti, studenty a seniory, se stal oblíbeným a žádaným pracovníkem PIS. Jeho činnost byla mnohokrát oceněna a všechny jeho aktivity souvisí se zvyšováním prestiže PČR. Ve svém volném čase se ještě věnuje skautskému oddílu, kde jsou převážně děti ze sociálně slabých rodin a děti méně přizpůsobivé.

  

Policejní čin roku - týmová práce

1. místo
PČR Správa Jihočeského kraje
Týmovou prací kriminalistů PČR Správy Jihočeského kraje a Okresního ředitelství PČR České Budějovice se podařilo objasnit trestný čin vraždy, kdy zejména provedení mimořádně náročné domovní prohlídky pomohlo usvědčit pachatele. Uvedená prohlídka trvala po dobu 18 dnů. Vzhledem k náročnosti případu se každodenně za obrovského úsilí na týmové práci podílelo 30-40 kriminalistů.
 

2. místo
Kriminalistický ústav Praha
Dne 1. listopadu 2007 získal Kriminalistický ústav Praha jako zkušební laboratoř č. 1494 osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 625/2007. Tímto krokem (vydáním osvědčení) bylo úspěšně završeno více jak tříleté úsilí, během něhož byl v Kriminalistickém ústavu Praha vybudován systém managementu kvality a podle požadavků výše uvedené normy byly vytvořeny příslušné dokumenty a vypracovány standardní operační postupy. Podle současných statistických údajů je těmito postupy pokryto 84 procent všech požadavků na zkoumání, které do KÚP přicházejí.
 

3. místo
Služba cizinecké policie
Vstup do Schengenského prostoru lze považovat nejen za přelom v historii České republiky, ale i Služby cizinecké policie. Krok, který umožnil plnohodnotné zařazení do evropských demokratických struktur, představoval vrchol v prezentaci dobře vykonané práce pracovníků Služby cizinecké policie. Pro službu cizinecké policie vstup ČR do schengenského prostoru znamenal zejména odchod policistů z pozemních hraničních přechodů a přechod na nový styl práce. Boj s nelegální migrací a přeshraniční kriminalitou se soustředil zejména na vlastní území České republiky, kde byla posílena opatření v oblasti pátrání, kontroly, dohledu a navracení cizinců. K tomu jsou využívány také nástroje mezinárodní spolupráce. Policisté při kontrolách ve vnitrozemí využívají tzv. Schengenbus, což je mobilní pracoviště vybavené zejména technikou k odhalování pozměněných a padělaných dokladů a k lustraci v policejních evidencích a informačních systémech.

  

Velitel roku

1. místo
plk. Mgr. Robert Šlachta, ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu
Ve své velitelské funkci plk. Šlachta prokázal své přednosti, spočívající zejména v dokonalé znalosti kriminálního prostředí a v následné aplikaci nových metod práce, které postupně přebírá jako výsledek tzv. nejlepší praxe celá PČR. Jedná se zejména o zkvalitnění operativně pátrací činnosti, využívání informací z prostředí a zlepšení kvality trestního řízení. Velkou měrou se podílel na faktickém fungování společné služby kriminální policie a vyšetřování, kde nebylo jednoduché odstranit léty zažité činnosti pracovníků kriminální policie a vyšetřovatelů a přimět je k vzájemné spolupráci.
Jako velitel vždy dbá na zlepšování pracovních podmínek svých podřízených pracovníků a zároveň vyžaduje důsledné plnění všech povinností, vyplývajících z konkrétního postavení policisty. Za uplynulé období bylo pod vedením plk. Roberta Šlachty realizováno mnoho úspěšných operací, které významnou měrou narušily fungování zločineckých uskupení, jež se zabývají organizací, výrobou a distribucí omamných, psychotropních látek a jedů. Plk. Robert Šlachta je v policii respektovaným velitelem, který rád pracuje s lidmi a je vždy připraven pomoci.
 

2. místo
plk. JUDr. Miloslav Maštera, ředitel PČR Správy Západočeského kraje
Oceněn za nadále nadstandardní, příkladný a profesionální výkon služby v nové funkci ředitele PČR Správy Západočeského kraje. Mimo jiné významnou měrou přispěl k úspěšnému plnému zapojení České republiky do schengenské spolupráce, a to maximální podporou přeshraniční policejní spolupráce se Svobodným státem Bavorsko, která byla schengenskou hodnotící komisí jednoznačně označena jako ukázkový příklad tzv. "nejlepší praxe". Plk. Maštera je uznávaným a respektovaným velitelem.
 

3. místo
plk. Bc. Pavel Švrčula, vedoucí odboru dopravního inspektoráru, Služba dopravní policie PČR Správy hl. m. Prahy
Oceněn za nadstandardní, příkladný a profesionální výkon služby v oblasti řídících i organizačních kompetencí, především při zajišťování dopravně bezpečnostních akcí, bezpečnostních opatření v rámci demonstrací, sportovně - společenských akcí a jiných mimořádných událostí na území hl. města Prahy.

  

Policista - veterán roku

Pplk. Jan PUFLER za dobu své policejní praxe působil na různých služebních místech. Po absolvování vysoké školy pracoval jako vyšetřovatel násilné trestné činnosti. Od roku 2000 zpracovává trestnou činnost policistů v rámci dnešní Inspekce ministra vnitra. Dosahuje velmi dobrých výsledků a za svou osmatřicetiletou praxi byl mnohokrát kázeňsky odměněn. Zkušenosti pplk. Puflera jsou velkým přínosem pro všechny pracovníky Inspekce ministra vnitra, a proto jsou mu svěřovány ty nejzávažnější případy vyžadující vysokou odbornost při zpracování.

  

Policejní ředitelství roku

Městské ředitelství Brno reaguje pružně na všechny změny a snaží se svou kreativitou a činorodostí navrhovat nové projekty, které uvádí do praxe. Jedná se např. o online projekt - Blokové pokuty na internetu, účast na projektu týkající se komunikace neslyšících s PČR a ostatními organizacemi apod. Městské ředitelství Brno zlepšuje dosavadní přístupy a snaží se o kvalitní poskytování služby veřejnosti.

  

Učitel policejní školy roku

Mgr. Jiří Vidlák (Vyšší policejní škola MV v Brně) se věnuje na policejní škole v Brně výuce angličtiny již od roku 1995. Svým vysoce profesionálním vystupováním, neotřelými metodickými a didaktickými postupy a asertivním jednáním se stal mezi studujícími nejoblíbenějším vyučujícím anglického jazyka. Neustále pracoval na obsahové přitažlivosti daných témat vytvářením různých názorných pomůcek, učebních textů i zkušebních testů. O kvalitách jeho pedagogické práce svědčí studijní úspěchy účastníků jazykových kurzů při závěrečných jazykových zkouškách. Stal se velice oblíbeným vyučujícím nejen pro své pedagogické kvality, ale i pro svůj jemný humor a vtip, se kterými umí podat náročné učivo, a pro vstřícné vystupování a jednání. Pro své kvality byl v létě 2007 určen jako garant pro vytvoření a ověření pilotního projektu Policejní jazykové zkoušky v rámci připravované koncepce jazykového vzdělávání policistů. V případě potřeby také tlumočí, provádí i překlady a pravidelně vykonává v ostatních policejních školách funkci předsedy zkušebních komisí při závěrečných jazykových zkouškách.

  

Student policejní školy roku

Vrchní referent stržm. Erik CERHÁK byl v roce 2007 zařazen do kurzu základní odborné přípravy ve Vyšší policejní škole MV v Brně, od 1. 9. 2008 do 31. 10. 2008 bude pokračovat v základní odborné přípravě u PČR Správy Jihomoravského kraje, školní policejní středisko Brno. Služebně je zařazen na OŘ PČR Blansko. Stržm. Erik Cerhák dosahuje v průběhu studia výborných studijních výsledků. Příkladným způsobem zastává funkci předsedy třídy v třídní správě a velmi odpovědně přistupuje k plnění služebních povinností. Svým vzorným chováním a vystupováním je vzorem pro všechny ostatní studující. V době osobního volna působí jako vedoucí "dětské fotbalové přípravky" v obci Rájec - Jestřebí, zároveň je členem občanského sdružení, které se podílí na modernizaci obce - např. aktuální výstavba dětského hřiště.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


3. července 2008

Odkazy do noveho okna

Kriminalistický ústav Praha

Kriminalistický ústav Praha 

Detailní náhled

Mgr. Jiří Vidlák (Vyšší policejní škola MV v Brně)

Mgr. Jiří Vidlák (Vyšší policejní škola ... 

Detailní náhled

npor. Jiří Jakoubek

npor. Jiří Jakoubek 

Detailní náhled

PČR Správa Jihočeského kraje

PČR Správa Jihočeského kraje 

Detailní náhled

plk. Mgr. Robert Šlachta

plk. Mgr. Robert Šlachta 

Detailní náhled

por. Jan Holub

por. Jan Holub 

Detailní náhled

prap. Michal Šíf

prap. Michal Šíf 

Detailní náhled

Služba cizinecké policie

Služba cizinecké policie 

Detailní náhled

stržm. Erik Cerhák (Vyšší policejní škola MV v Brně)

stržm. Erik Cerhák (Vyšší policejní škol... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem