Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slavnostní prezentace faksimile protestního listu české šlechty proti upálení mistra Jana Husa

Zástupci odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra spolu se zástupci Národního archivu dnes, ve středu 25. června 2008, představili veřejnosti faksimile stížného listu české šlechty k upálení mistra Jana Husa. Slavnostní prezentace se za Ministerstvo vnitra zúčastnil náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Zdeněk Zajíček. Hosty odboru archivní správy a spisové služby MV a Národního archivu v Praze byli Linda Ramsey z Národního skotského archivu a prof. John Scally z Univerzitní knihovny v Edinburghu. 

Tento protestní list byl vydán na sjezdu v Praze dne 2. září 1415 a dochoval se v jediném exempláři, který je uložen v Univerzitní knihovně v Edinburghu. Originál byl vystaven v Praze v roce 2006 na výstavě "Karel IV., císař z Boží milosti" a posléze vlastník umožnil Národnímu archivu jeho zdokumentování a vytvoření faksimile odborným restaurátorem. Faksimile bude uložena v Národním archivu a vhodně doplní jeho fondy a sbírky.

"Dnešní slavnostní prezentace je příležitostí znovu se zamyslet nad naší živou minulostí. Ve veřejném povědomí jsou některé historické jevy zastoupeny silněji a v podobě tradice žijí svým vlastním životem a jiné jsou zcela opomíjeny nebo zapomenuty. K těm prvním nesporně patří období, kterému jsme zvyklí podle profilující osobnosti církevního a společenského reformátora Jana Husa říkat husitské. Proto nepovažuji za nijak překvapivé, že se domluvili čeští a skotští archiváři, knihovníci, historikové a restaurátoři na zhotovení faksimile unikátní památky z husitského období, která se dochovala v Univerzitní knihovně v Edinburghu a kterou u nás nemáme. Hlavní důvod k pořízení faksimile vidím v tom, že máme před sebou symbol. A veřejnost vnímá minulost spíše prostřednictvím symbolů než četbou pramenů a historické literatury. Symbol je vždy koncentrovanou informací, působí více emotivně a má v sobě i etický náboj. Z tohoto hlediska vítám dnes představované faksimile jako významné obohacení palety našich národních symbolů, jako důkaz, že naše národní minulost je dosud živá, a jako svědectví, že máme stále ochotné ruce a mozky živé historické tradice rozvíjet," uvedl na slavnostní prezentaci ředitel Odboru archivní správy a spisové služby Vácslav Babička.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


26. června 2008

vytisknout  e-mailem