Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra a Microsoft podepsaly rámcové obchodní a servisní smlouvy

Tyto smlouvy zpřístupní institucím veřejné správy a vzdělávání moderní a ekonomicky výhodné programové vybavení 

Uzavřené smlouvy zabezpečí legalizaci používaného softwaru a efektivní vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu

Ministr vnitra Ivan Langer uzavřel na základě rozhodnutí vlády České republiky se společností Microsoft rámcové obchodní a servisní smlouvy, které přinesou institucím veřejné správy a vzdělávání významnou úsporu nákladů při nákupu a legalizaci softwaru. Spolupráce s Microsoftem kromě toho přispěje k modernizaci programového vybavení a díky centrálně sjednaným podmínkám také k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

"Uzavřené smlouvy zastřeší jednoduchý, průhledný a oboustranně výhodný vztah. A to je dobrá zpráva pro každého daňového poplatníka. Pokud totiž veřejné instituce sdruží své síly, jsou schopny ušetřit jeho peníze. Kromě výrazné finanční úspory mají tyto smlouvy další významný cíl, a to boj proti softwarovému pirátství, které zasahuje i veřejnou správu. Dnešní dohoda nám pomůže se tohoto negativního fenoménu zbavit," hodnotí přínosy smluv ministr vnitra Ivan Langer a dodává: "Nyní připravujeme pro jednání vlády materiál, který bude navrhovat model transparentního přístupu k nákupu produktů Microsoftu. Jako nejvýhodnější varianta se navrhuje postup, kdy by Ministerstvo vnitra zorganizovalo soutěž na uzavření rámcové smlouvy na distributory produktů Microsoftu. Tím by bylo možné docílit ještě výhodnějších cen pro jednotlivé resorty a ušetřit tak ještě více, než již zmiňovaných 700 milionů korun. Obdobně se nám podařilo ušetřit výrazné finanční prostředky díky rámcovým smlouvám na Komunikační infrastrukturu veřejné správy."

V případě smluv v rámci Komunikační infrastruktury veřejné správy šetří Ministerstvo vnitra daňovým poplatníkům nemalé sumy. Nová koncepce komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) připravená na přelomu let 2006 a 2007 a uvedená do života v roce 2007 šetří daňovým poplatníkům prostředky v řádu stovek milionů korun. Na jedné straně bylo dosaženo úspor, na druhé straně narostl rozsah služeb. Celý koncept současně stále více posiluje koordinovanost jednotlivých složek veřejné správy v procesu rozvoje komunikační infrastruktury. Díky tomu je možné efektivněji vynakládat státní finanční prostředky. Nová koncepce je přijata na čtyřleté období do března roku 2011. V této době lze očekávat další výrazné úspory, zejména díky zavedené konkurenci poskytovatelů služeb, koordinaci rozvoje a odstraňování komunikačních bariér mezi subjekty veřejné správy.

Druhou variantou nákupu produktů Microsoftu, která však nemusí přinést srovnatelné podmínky pro úřady a instituce ve veřejné správě, je nákup realizovaný samostatně jednotlivými resorty. V každém případě však i tato varianta zaručuje kontrolu legálního využívání licencí produktů Microsoftu a také kontrolu nad prostředky vynakládanými veřejnou správou na nákup těchto licencí prostřednictvím tzv. Clearingového Centra.

Smlouvy podepsané se společností Microsoft však v žádném případě neomezují jednotlivé státní instituce v uzavírání smluv s jinými dodavateli.

Podepsané rámcové obchodní a servisní smlouvy navazují na smlouvu o strategické spolupráci, kterou společnost Microsoft a Česká republika uzavřely 22. května 2008 po setkání Ivana Langera s prezidentem a výkonným ředitelem Microsoftu Stevem Ballmerem.
 

Rámcová obchodní a servisní smlouva.

Rámcová obchodní a servisní smlouva (Master Business and Service Agreement) vymezuje rámec všech dalších dílčích smluv určených pro jednotlivé subjekty veřejné správy a vzdělávání, kterým umožňuje jednodušší a cenově výhodnější nákup a správu produktů společnosti Microsoft. Podmínky stanovené v rámcové smlouvě zároveň přináší nárok na nejnovější verze produktů společnosti Microsoft, a to bez ohledu na velikost dané organizace. Modernizace a standardizace používaných softwarových nástrojů a aplikací tak zjednoduší komunikaci mezi jednotlivými úřady a zabezpečí další rozvoj projektů v oblasti e-governmentu.
 

Multilicenční smlouvy na nákup produktů pro instituce veřejné správy

Institucím veřejné správy umožní výhodný nákup produktů Microsoft smlouvy Enterprise a Select. Smlouva Enterprise je určená organizacím, které si přejí získat licence ke všem svým počítačům za účelem sjednocení, legalizace a modernizace používaného softwaru. Tato smlouva tak napomáhá optimalizaci IT infrastruktury a maximálnímu využití investic do programového vybavení. Jejím doplňkem je smlouva Select, která nabízí flexibilní model průběžného nákupu doplňkových produktů.
 

Multilicenční smlouvy na nákup produktů pro vzdělávací instituce

Pro vzdělávací instituce jsou určeny smlouvy Campus a School, které zajišťují programové vybavení pro veškeré počítače daných institucí. Obě smlouvy, Campus pro instituce vyššího vzdělávání a School pro základní a střední školy, nabízejí kromě finančních úspor také snadnější správu licencí a tím i celé IT infrastruktury. Jako doplněk slouží smlouva Select pro vzdělávání, která umožňuje, stejně jako v případě veřejné správy, zvýhodněné pořízení doplňkových produktů.
 

Všechny výše zmíněné rámcové a multilicenční smlouvy umožní jednotlivým institucím veřejné správy a vzdělávání uzavřít podle svého vlastního rozhodnutí prováděcí smlouvy na pořízení legálního a moderního softwarového vybavení za centrálně předjednaných podmínek a využít tak možností výrazných finančních úspor.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


20. června 2008

vytisknout  e-mailem