Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slavnostní předání cen Národního kola ceny ECPA 2008

1. náměstek ministra vnitra ing. Jaroslav Salivar v pondělí 15. prosince 2008 v budově Ministerstva vnitra na Letné slavnostně předal ceny vítězným preventivním projektům Národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2008. 

Každoroční soutěž Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) vznikla v roce 2003 pod názvem Evropská ceny prevence kriminality (ECPA), tradice českého Národního kola byla založena v roce 2006. Představitelé Ministerstva vnitra se tak s realizátory vítězných projektů sešli letos už potřetí.

Kromě 1. náměstka ministra vnitra byli letošními hostiteli ještě Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality MV (OPK), který je gestorem činnosti v EUCPN a Mgr. Alena Horáková, vedoucí oddělení pro lidská práva OPK a česká reprezentantka v této organizaci. Za odbor prevence kriminality byli dále přítomni Mgr. Klára Svobodová, která tuto akci zajišťovala, JUDr. Tomáš Koníček, odborník OPK na situační prevenci a Mgr. Květa Dočkalová, pracovnice vztahů s veřejností OPK, která akt předávání cen moderovala.

Vítězem národního kola ECPA 2008 se stal projekt "Integrovaný bezpečnostní systém (IBS)", realizovaný Městskou policií Zlín.

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření technické a organizační vazby mezi systémy technické podpory ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku PČR, Městské policie Zlína a ostatních složek IZS ve městě. IBS ve Zlíně pomáhá nejenom ke zvýšení objasněnosti násilné a majetkové trestné činnosti, ale i k omezení příležitostí k páchání trestné činnosti, redukuje např. případy rušení nočního klidu a vandalských útoků a přispívá ke zlepšení veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství.

Projekt je účinnou reakcí na stávající bezpečnostní situaci a IBS spolu s ostatními opatřeními působí preventivně i represivně zároveň.

Z rukou prvního náměstka ing. Jaroslava Salivara převzal cenu s diplomem pro vítězný projekt ing. Milan Kladniček, ředitel Městské policie Zlín, dalšími členy zlínské delegace byli ing. Vít Novák, zástupce ředitele MP a manažerka prevence kriminality Zlínského kraje Mgr. Pavlína Nováková.

Druhé místo obsadil projekt "Společně proti kriminalitě v Ostravě", jehož realizátorem byla Policie ČR Správa Severomoravského kraje. Projekt se zaměřil na omezení páchání "bagatelní" trestné činnosti tzn. kapesních krádeží, krádeží věcí z nákupních vozíků především v supermarketech nebo věcí ponechaných v zaparkovaných vozidlech v obchodních centrech.

Do projektu se zapojily i komerční subjekty, které mohou vlastními silami pomáhat trestnou činnost snižovat, a tím se značně zvýšila jejich spoluodpovědnost. Právě tato intenzivní spolupráce Policie s obchodními řetězci, nákupními centry a dopravním podnikem Ostrava, a.s. byla vysoce oceněna.

Cenu převzal plk. Mgr. Tomáš Tuhý, zástupce ředitele Správy PČR Severomoravského kraje, který do Prahy přicestoval s kolegy por. Ing. Tomášem Vlačihou a por. Bc. Marianem Paštinským.

Ve výčtu vítězů nechybí ani hl. město Praha, která se svým projektem "Městský kamerový systém hl. m. Prahy", realizovaným Magistrátem, obsadila třetí místo. Kamerový systém byl v Praze vytvořen pro zvýšení bezpečnosti občanů a také četných návštěvníků Prahy. Je navíc také příspěvkem k řešení složité dopravní situace v Praze. Obraz z několika kamer je zpřístupněn na webových stránkách Magistrátu, což umožňuje uživatelům internetu sledovat aktuální situaci v pražské dopravě, zejména v dopravně exponovaných místech. Statistická data z míst monitorovaných kamerovým systémem evidovaná mezi lety 2003-2007 ukazují, že výskyt pouliční trestné činnosti se snížil.

Cena putovala do rukou ing. Alena Šindlerové, krajské koordinátory prevence kriminality.

Vítězný zlínský projekt "Integrovaný bezpečnostní systém" nominovala Česká republika do finále soutěže o Evropskou cenu prevence kriminality, které se konalo 17. - 18. listopadu v Paříži. V celkovém počtu 14 národních projektů se projekt ČR umístil na třetím místě, což je v dosavadní historii největší úspěch.

V závěrečném proslovu vyjádřil 1. náměstek ministra vnitra Ing. Jaroslav Salivar potěšení z příkladů dobré spolupráce mezi Policií ČR a strážníky městských policií (i když to v jiných městech nebývá samozřejmé). Věří, že se taková spolupráce bude i v souvislosti s reformou policie dále prohlubovat a rozvíjet se i s ostatními subjekty, zejména pak s městy a obcemi, při řešení důležitých úkolů.

V neformálních rozhovorech hosté vyjadřovali radost z toho, že jejich práce přináší prospěch v každodenním životě a že byla v soutěži oceněna i odborníky. Řadu zkušeností z realizace oceněných projektů je možné přenést i do dalších měst a prospět tak k jejich plošnému využití. A to je také jeden z důvodů, proč je dobré podobné soutěže pořádat.

Téma na rok 2009 stanoví zástupci Švédska (kteří budou předsedat Evropské unii v druhé polovině roku 2009) na zasedání rady EUCPN, které se bude konat v únoru 2009 na zámku Zbiroh v České republice. V březnu 2009 pak bude vypsáno čtvrté Národní kolo ECPA pro Českou republiku.

  

Odbor prevence kriminality MV
Mgr. Květa Dočkalová

  


16. prosince 2008

Odkazy do noveho okna

1. náměstek MV Salivar předává 1. cenu

1. náměstek MV Salivar předává 1. cenu 

Detailní náhled

Mgr. Dočkalová, Ing. Salivar a Mgr. Gjuričová

Mgr. Dočkalová, Ing. Salivar a Mgr. Gjur... 

Detailní náhled

Mgr. Gjuričová se zástupci vítězných projektů

Mgr. Gjuričová se zástupci vítězných pro... 

Detailní náhled

Všichni účastníci

Všichni účastníci 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem