Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Řidiči, vozte s sebou podepsanou "zelenou kartu"!

Od 1. června 2008 je účinná novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která zavádí jednu velmi důležitou a mezi motoristy málo známou povinnost. 

Jednu ze základních zákonných povinností řada majitelů vozidel stále neplní - jezdí bez pojištění odpovědnosti. Od 1. června 2008 je účinná novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která zavádí jednu velmi důležitou a mezi motoristy málo známou povinnost.

Při provozu na pozemních komunikacích i na území České republiky je nutným dokladem prokazujícím skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v zelené kartě (viz § 2 písm. k.) tzv. ZELENÁ KARTA. Ta je platná pouze tehdy, je-li řádně podepsána pojistníkem. Do nabytí účinnosti novely sloužila zelená karta většinou pouze jako doklad pro cesty do zahraničí.

Po 1. červnu 2008 již pojišťovny nevydávají svým pojištěncům (klasický) doklad o pojištění, ale pouze zelenou kartu.

Kdo nemá nyní u sebe podepsanou zelenou kartu (či dříve vydávaný klasický doklad; ten však pozbývá platnosti dnem 31.12.2008), vystavuje se možné hrozbě za spáchaný přestupek. Nově platný § 17 totiž stanovuje: "Při provozu na pozemních komunikacích je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu … a na požádání ji předložit příslušníku Policie České republiky."

Závěrečné ponaučení - při provozu na pozemních komunikacích si zkontrolujte, zda s sebou vozíte platný doklad prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla; pokud ne, ihned to napravte!

  

JUDr. Tomáš Koníček
odbor prevence kriminality MV

Tel.: 974 833 217
E-mail:
sekropk@mvcr.cz

  


17. července 2008

vytisknout  e-mailem