Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo zajistí za evropské peníze obměnu aut pro prvosledové hlídky policie

Ministerstvo vnitra zajistilo pro policejní prvosledové hlídky a dopravní policii obměnu jejich vozového parku. Nákup nových vozidel bude hrazen převážně z peněz Evropské unie. Stát tak ušetří vlastní prostředky, které by do nových automobilů v nejbližší době investoval. Zadávací podmínky byly stanoveny jednoznačně a transparentně, což potvrdil kontrolní orgán EU. 

Aktuálně nakupovaná vozidla Škoda Kodiaq v barevném provedení Policie ČR se speciální výbavou jsou pořizována v rámci obměny vozidel Škoda Octavia pořizovaných v letech 2019–2020.  Intenzivně využívaná vozidla jsou primárně určena pro prvosledové hlídky, jejichž hlavním úkolem je rychlý zásah u událostí s nejvyšší prioritou, tedy zejména u těch, kde je bezprostředně ohrožen život či zdraví občanů.

Potřeba průběžné obměny těchto vozidel je dána především jejich využitím. Vozidla jsou v provozu prakticky nepřetržitě, což na ně klade nemalé nároky. Po čtyřech letech v náročných podmínkách a ve výrazném zatížení mají najeto přes 200 tisíc kilometrů a jejich stav tak odpovídá spíše výrazně starším vozidlům. S tím jsou pak spojeny další, především servisní náklady, které v čase velmi rychle rostou. PČR obdržela na nutnou obměnu vozového parku finanční prostředky z Evropské unie. Česká republika tak tímto financováním uspoří finanční prostředky za policejní vozidla, která by stejně musela aktuálně pořídit, a ušetří i na údržbě.

Tvrzení obsažená v médiích, že zakázka byla „ušita na míru“ jednomu dodavateli nebo byla diskriminační, nejsou ničím podložená. Dodavatelé na trhu byli o úmyslu vyhlásit zadávací řízení informováni s dostatečným předstihem. Zadávací podmínky byly stanoveny transparentně a přiměřeně předpokládanému objemu jednotlivých hromadných objednávek. To Ministerstvu vnitra potvrdil i kontrolní orgán pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Ten celý proces zadání obou veřejných zakázek shledal bez vad. Ministerstvo je v případě potřeby připraveno vše objasnit a vysvětlit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Detaily k veřejné zakázce

Ministerstvo vnitra vyhlásilo v roce 2022 otevřené zadávací řízení v nadlimitním režimu rozdělené na dvě části. Každá z nich byla zadávaná jako samostatné zadávací řízení, aby se do něj mohli přihlásit i dodavatelé z malých a středních podniků. Jednalo se o Rámcovou dohodu na dodávky vozidel v policejním provedení s rámem – část A) pro prvosledové hlídky pořádkové policie a Rámcovou dohodu na dodávky vozidel v policejním provedení s rámem – část B) pro dopravní policii.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo předběžné oznámení o úmyslu vyhlásit toto zadávací řízení, aby si případní potenciální dodavatelé stihli zajistit na Ministerstvu dopravy homologaci vozidel s požadovanými policejními rámy. To bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek již 21. 2. 2022, více než tři měsíce před samotným vyhlášením zadávacího řízení.

O úmyslu zadání zadávacího řízení na vozidla s policejním rámem byla navíc ze strany PP ČR vedena předběžná tržní konzultace, jejímiž účastníky byli dodavatelé:

  • Škoda Auto, a. s.
  • Hyundai Motor Czech, s. r. o.
  • Svaz dovozců automobilů – SDA.

Obě části zadávacího řízení byly nastaveny a administrovány v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek se zákonnou lhůtou pro podání nabídek nejméně 30 dnů od vyhlášení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek (což bylo 6. 6. 2022). Centrální zadavatel nakonec stanovil lhůtu pro podání nabídek delší, a to do 8. 7. 2022, tedy 32 dnů. Tato lhůta byla navíc na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a její úpravě prodloužena do 25. 7. 2022. Samotná cena kodiaqu nepředstavuje žádné luxusní vybavení.

Cena vozidla je standardní, odpovídá běžnému trhu. Její celková výše je ovlivněna přestavbou daných vozidel na záchranné speciály pro potřebu policie. Všechna vozidla s rámem jsou homologovaná ze strany Ministerstva dopravy. Doložení homologace před podpisem rámcových dohod bylo podmínkou zadávacího řízení.

Klára Dlubalová
odbor komunikace Ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem