Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro školy a studenty

English English

Povinnosti škol

Vysoká škola nebo vyšší odborná škola má dle § 107 odst. 5 ZPC povinnost neprodleně písemně oznámit Ministerstvu vnitra nezahájení, přerušení nebo ukončení studia držitele dlouhodobého víza za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia datovou schránkou nebo písemně na následující adresu:

Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7;

ID datová schránka Ministerstva vnitra je: 6bnaawp

Pokud škola studentům zároveň poskytuje ubytování, vztahují se na ni též povinnosti ubytovatele, uvedené v jiné části těchto internetových stránek.

Vysoká škola je dále povinna Ministerstvu vnitra oznámit zahájení, přerušení nebo ukončení studia cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem studia v rámci programu Evropské unie nebo mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility anebo v rámci dohody mezi vysokoškolskou institucí v jiném členském státě Evropské unie a institucí, jíž bylo povoleno vykonávat činnost vysoké školy v České republice, a který na území pobývá přechodně bez víza (§ 18 písm. g) zákona o pobytu cizinců). Vzor takového oznámení je k dispozici ke stažení na tomto odkazu.

Vysoká škola je rovněž povinna vydat cizinci doklad o úspěšném dokončení studia pro účely podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 12. října 2023

vytisknout  e-mailem