Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestovní doklad

 

English English

 • Za cestovní doklad se považuje:
  • veřejná listina, která je jako cestovní doklad uznaná Českou republikou,
  • průkaz totožnosti občana Evropské unie,
  • cizinecký pas s územní platností ve všech státech světa,
  • cestovní průkaz totožnosti, nebo
  • cestovní doklad vydaný Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy,
  • náhradní cestovní doklad Evropské unie,
  • seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie, obsahuje-li
   • 1. fotografie žáků, kteří nejsou schopni se prokázat průkazem totožnosti obsahujícím fotografii,
   • 2. potvrzení členského státu Evropské unie, ve kterém má žák místo bydliště, že žák je oprávněn se do tohoto státu vrátit, a za předpokladu, že členský stát Evropské unie, ve kterém má žák místo bydliště, oznámil České republice, že má seznam žáků uznávat jako cestovní doklad.
     
 • Za cestovní doklad lze také uznat veřejnou listinu vydanou cizím státem za účelem cestování do zahraničí, pokud z hlediska jejího provedení a jazyka, v němž jsou uvedeny údaje, odpovídá mezinárodním zvyklostem, její územní platnost zahrnuje území a lze z ní zjistit
  • údaje o státním občanství cizince,
  • údaje o jeho totožnosti,
  • fotografii držitele,
  • údaj o době platnosti. 
    
 • U žadatele mladšího 15 let, který nemá vlastní cestovní doklad, postačí předložení cestovního dokladu jiného cizince (např. rodiče), ve kterém je zapsán.
   
 • Cestovní doklad pro účely udělení dlouhodobého víza nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce než je doba platnosti dlouhodobého víza.
   
 • Cestovní doklad se považuje za neplatný, jestliže:
  • uplynula doba platnosti v něm uvedená,
  • byl poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné,
  • je porušena jeho celistvost,
  • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny (nesprávným údajem je i údaj o jménu a příjmení cizince, pokud došlo k jejich změně např. v souvislosti se sňatkem),
  • fotografie v dokladu neodpovídá skutečné podobě držitele, nebo
  • držitel tohoto dokladu zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

 

vytisknout  e-mailem