Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Za kvalitou do Paříže

Pozvánka na 5. mezinárodní konferenci kvality 

Ve dnech 20. - 22. října 2008 se uskuteční 5. mezinárodní konference kvality, tentokráte v rámci francouzského předsednictví v Paříži. Tato konference má přispět ke zlepšení vztahů administrativních orgánů různých členských zemí a zdůraznit evropský rozměr reformních procesů, se kterými jsou všechny země EU konfrontovány.

Konference je otevřena pro všechny zájemce z řad institucí státní správy i samosprávy. Mohou se seznámit a posléze i využít příkladů a zkušeností z ostatních členských států Evropské unie. Registrace na konferenci je otevřena od 19. května 2008 na stránkách http://www.5qualiconference.eu (v anglickém a francouzském jazyce). Registrační poplatek činí 650 € na osobu.

Konference bude rozdělena na plenární zasedání, agory (prezentace s řízenými diskuzemi) a workshopy. Hlavním tématem konference je "Občan v centru kvalitní veřejné správy". Organizátoři popisují téma konference takto: "Hlavním cílem veřejné správy je zlepšení života občanů. Abychom k tomuto cíli dospěli, je nezbytné zapojit do veřejné správy řízení procesů kvality. Soustředíme-li se na občana, musíme také ověřit spolupráci všech aktérů, státní správy, nevládních organizací a soukromého sektoru."

Hlavní téma je rozděleno do čtyř oblastí a z každé oblasti vyplývají témata dobré praxe, která budou naplněna konkrétními příspěvky z jednotlivých členských zemí EU.

1. Zlepšení života občanů

 • Zjednodušení administrativních úkonů a snížení administrativní zátěže
 • Blízkost a dostupnost služeb (místní služby, vzdálené služby)
 • Spokojenost uživatele (potřeby "vyjádřené" nebo "uložené úřadem")
   

2. Zapojení občanů - hnací síla zlepšení kvality ve veřejných službách

 • Definování veřejných služeb ve spolupráci s občany
 • Začlenění občanů do veřejného rozhodovacího procesu
 • Zapojení občanů do vytváření veřejných služeb
 • Hodnocení kvality veřejných služeb občany
   

3. Nové klíčové sociální otázky

 • Sociální a občanská témata
 • Řešení demografických otázek
 • Adaptace veřejných služeb potřebám občanů a různorodosti komunity
   

4. Zainteresované strany zajímající se o kvalitu služeb

 • Spolupráce mezi různými zainteresovanými stranami (úředníky, odboráři, politickými stranami a volenými představiteli, soukromým sektorem, občany, asociacemi, médii, atd.)
 • Závazky zainteresovaných stran k politice kvality
 • Podněty zainteresovaných stran ke zlepšení efektivity administrativy
   

Každá členská země EU bude v rámci 5. konference kvality v Paříži prezentovat 2 příklady dobré praxe.

Českou republiku budou reprezentovat svými příspěvky Ministerstvo práce a sociálních věcí + Agora CE (příspěvek Zapojení občanů - hnací síla zlepšení kvality ve veřejných službách) a Národní síť zdravých měst (příspěvek Brána kvality - Program otevřené spolupráce ke kvalitě ve veřejné správě).

Na stránkách http://www.5qualiconference.eu jsou k nalezení další informace a podrobný program konference.

  

Ing. Daniel Trnka
ředitel odboru

  


2. června 2008

vytisknout  e-mailem