Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Další krok při zavádění Datových schránek splněn - AKTUALIZOVÁNO!!

Náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček dne 19. 12. 2008 podepsal memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a zástupci výrobců elektronických spisových služeb při přípravě technické části prováděcí vyhlášky k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, z hlediska propojení datových schránek a spisových služeb. 

Cílem memoranda je koncepčně vyřešit propojení jednotlivých spisových služeb užívaných orgány veřejné moci a vytvářenými informačním systémem datových schránek.

Memorandum je otevřená dohoda, ke které může kdykoliv přistoupit jakýkoliv výrobce spisových služeb a podílet se tak na spolupráci při dodržování takto vzniklého standardu.

Dne 19. srpna 2008 vstoupil v platnost zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon, který vejde v účinnost od 1.července 2009, mimo jiné obsahuje ustanovení o Informačním systému datových schránek (dále jen ISDS).

Zavedením ISDS dojde ke zjednodušení komunikace mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a fyzickými osobami. Tento systém bude mít i zásadní vliv na provoz elektronických spisových služeb.

S odkazem na článek V. Memoranda, v němž se konstatuje, že "Memorandum je otevřená dohoda, ke které může kdykoliv přistoupit jakýkoliv výrobce spisových služeb a podílet se tak na spolupráci při dodržování takto vzniklého standardu." jsme zvolili jako nejvýhodnější formu písemné sdělení přistupujícího subjektu adresované a doručené ministerstvu, v němž tento subjekt uvede, že je výrobcem spisových služeb, že se seznámil s obsahem Memoranda a že má zájem podílet se na spolupráci při dodržování standardu, jak je uveden v Memorandu.

Tento dopis zašlete na adresu:
Ing. Jindřich Kolář
vrchní ředitel sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy
Ministerstvo vnitra
náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


19. prosince 2008

Odkazy do noveho okna

Podpis memoranda (1)

Podpis memoranda (1) 

Detailní náhled

Podpis memoranda (2)

Podpis memoranda (2) 

Detailní náhled

Podpis memoranda (3)

Podpis memoranda (3) 

Detailní náhled

Podpis memoranda (4)

Podpis memoranda (4) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem