Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V roce 2007 klesl počet odposlechů téměř o 30%

Ministerstvo vnitra odmítá výroky ředitele Úřadu pro ochranu osobních údajů Igora Němce, že na Ministerstvu vnitra proběhla kontrola, která ukázala, že k údajům může mít přístup až 3 000 lidí. Též odmítáme, že k únikům informací například z policejních spisů přispívají především špatné zákony a zastaralý systém zpracování informací. 

"Výroky pana Němce platily možná v roce 2006. Od té doby se věci zásadně změnily. Jednou z mých klíčových priorit bylo a je udělat pořádek v odposleších. Tzn. zavést opatření hned v několika rovinách - personální, psychologické, organizační a technické. A to se podařilo. Výsledkem byl pokles počtu odposlechů v uplynulém roce o 30%. Současně jsme vytvořili systém, který jasně upravuje odpovědnost osob při nakládání s odposlechy, a umožňuje kontrolu. Tím, že jsem zavedl systém pravidelných ročních analýz, vytvářím tlak na všechny, aby pečlivě vážili rozhodnutí, zda je skutečně v tom či onom případě nutné odposlech nasadit. Jinými slovy, oproti minulosti je vytvořen systém, který zmenšuje prostor pro úniky a tlačí na skutečně efektivní nakládání s odposlechy. Výsledkem je, že letos do médií z policejních odposlechů neuniklo vůbec nic," sdělil k problematice ministr vnitra Ivan Langer.

Je důležité sdělit, že na Ministerstvu vnitra v roce 2007 neproběhla žádná kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů, která by se týkala úniku odposlechů. Tato kontrola proběhla u Policie ČR a to v roce 2006. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností při zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování Policií ČR v rámci probíhajícího trestního řízení. Kontrola se týkala podnětů, kterými bylo napadáno zveřejňování údajů z probíhajícího trestního řízení. Kontrolovanou byla Policie ČR jako celek, na některých útvarech bylo prováděno místní šetření. O součinnost byly Úřadem pro ochranu osobních údajů požádány hromadné sdělovací prostředky, které prokazatelně osobní údaje o probíhajícím trestním řízení zveřejnily. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů, úřad pouze vydal několik doporučení. Dále je nutné konstatovat, že pracovníci Ministerstva vnitra nemají přístup k trestním spisům.
 

Analýza týkající se odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí

Ministr vnitra analýzu předložil vládě k projednání v červenci 2008. Cílem analýzy bylo nejen zpracování statistického vyhodnocení úkonů za rok 2007, které budou sloužit jako materiál pro srovnání s analýzami vytvořenými v průběhu let minulých i budoucích. Záměrem bylo též poskytnout základní informace o právní i interní úpravě v oblasti využívání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí, včetně popisu postupu při jejich využívání, popisu kontrolních mechanismů a ochrany a bezpečnosti informací. Popsán a vyhodnocen byl také princip sběru dat pro analýzu, který v rámci Policie ČR a Inspekce MV zajišťuje nově vytvořený informační systém zhotovený pro tento účel.

Doposud byla analýza Policií ČR vypracovávána na základě požadavku ministra vnitra, s účinností nového zákona o Policii ČR tato povinnost bude vyplývat přímo ze zákona.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


11. prosince 2008

vytisknout  e-mailem