Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ivan Langer předložil vládě návrh zákona, který zvyšuje bezpečnost cestovních dokladů

Vláda ČR se dnes na svém jednání zabývala několika body, které předkládal ministr vnitra. Ivan Langer mimo jiné předložil návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji. 

Cílem návrhu zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji je:

 • zvýšit bezpečnost dokladů, se kterými nakládají občané České republiky, a to v souvislosti s přechodem vydávání dokladů s biometrickými údaji,
 • upravit vydávání a používání certifikátů veřejných dokladů, což jsou certifikáty, které obsahují datové soubory, které jsou součástí data nosiče biometrických údajů, prostřednictvím kterých lze lépe ověřovat pravost dokumentů,
 • kontrolovat oprávněnost přístupu k biometrickým datům - ať se jedná o cestovní nebo jiné doklady,
 • upravit legislativně možnost lepší prevence proti padělání veřejných dokladů,
 • zvýšit efektivitu kontroly dokladů (odlišení pravých od falešných),
 • zřízení národní certifikační autority, kterou bude podle návrhu tohoto zákona Ministerstvo vnitra.
   

Ministr vnitra k návrhu zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji sdělil:

"Předpokládá, že dalším biometrickým údajem budou otisky prstů. Česká republika se snaží vyjít vstříc občanům a minimalizovat zátěž, která z tohoto plyne zejména pro děti. Nyní čekáme rozhodnutí na evropské úrovni od jakého věku tato povinnost pro děti nastane. Některé návrhy hovoří, že by tak musely být opatřeny cestovní doklady pro děti již od 3 let, přesto stanovujeme hranici na 6 let věku. Je to bohužel daň, kterou musíme platit za společný postup na úrovni celé Evropy."
 

Druhý bod Ivana Langera se týkal pořizování softwaru pro subjekty veřejné správy. Cílem bylo dosáhnout:

 • legalizace softwaru používaného ve veřejné správě,
 • standardizace soft vybavení ve veřejné správě,
 • maximální ekonomická úspora,
 • uzavřením smluv na poskytování licencí k produktům Microsoft se nevytváří ani nepodporuje monopolní postavení společnosti Microsoft nebo dodávky jejích SW produktů, smlouvy neobsahují žádnou diskriminační podmínku, která by jakýmkoliv způsobem omezovala, respektive zakazovala nákup programového vybavení jiného výrobce či dodavatele.
   

"Jsem přesvědčen, že se nám na základě postupu, kterému předcházela více než roční práce, podařilo dostat se na samotnou hranici úspěchu. Po tvrdém vyjednávání a velmi tvrdém výběrovém řízení jsme dosáhli nabídky, která se týká dodávky softwarových produktů pro veřejnou správu se slevou 15 procent. Tedy o 5 procent víc, než jsme sami očekávali při úvodních jednáních. Dnes vláda uložila jednotlivým ministrům, aby postupovali podle výsledků tohoto výběrového řízení, které ve svém důsledku bude znamenat v 6ti letém horizontu úsporu nejméně 500 mil. Kč, maximální možná úspora je odhadována na 4 mld. Kč. Provažuji to za dobrou zprávu pro daňové poplatníky a velkou výzvu pro celou veřejnou správu," dodal na tiskovém brífinku po zasedání vlády Ivan Langer.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


1. prosince 2008

vytisknout  e-mailem