Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sněmovna dnes novelou o zbraních zpřesnila pravidla pro nakládání, manipulaci, znehodnocování a obchod se zbraněmi

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila návrh novely zákona o zbraních, která je předkládána v rámci plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu boje proti terorismu, který byl přijat v listopadu 2005. 

Ministr vnitra Ivan Langer k předkládané novele sdělil: "Cílem této novely je vnést větší pořádek do systému nakládání, manipulace, znehodnocování a obchodu se zbraněmi. Chtěli jsme upřesnit pravidla, zamezit možnosti zneužití a využívání zbraní a střeliva k páchání trestné činnosti."
 

V novele se navrhuje zejména:

 • nově stanovit režim kontroly znehodnocených zbraní za účelem omezení možnosti zpětné aktivace těchto zbraní a jejich možného zneužití k protiprávnímu jednání,

 • upřesnit podmínky pro udělování výjimek k nabytí vlastnictví a držení zbraní kategorie A (zakázané zbraně) a výrazně omezit možnost nošení zbraní této kategorie,

 • upřesnit podmínky pro povolování přepravy zbraní a střeliva,

 • stanovit povinnost hlásit přepravu většího množství zbraní a střeliva (více než 100 zbraní, více než 200 000 kusů střeliva nebo jakékoli množství munice) na území České republiky Policii České republiky,

 • upřesnit oprávnění Policie České republiky při výkonu dohledu nad dodržováním zákona o zbraních,

 • upřesnit postavení zastupitelského úřadu České republiky jako orgánu vykonávajícího státní správu podle zákona o zbraních,

 • v souladu s novou koncepcí správního trestání jednoznačně stanovit právní povinnosti fyzických osob, držitelů zbraní a zbrojních průkazů, v návaznosti na to nově upravit a podle subjektů kategorizovat přestupky na úseku zbraní a střeliva a v souvislosti se zařazením všech těchto přestupků do zákona o zbraních vypustit ze zákona o přestupcích obecnou skutkovou podstatu přestupku na úseku zbraní a střeliva,

 • zpřesnit podmínky posuzování bezúhonnosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu,

 • zpřesnit podmínky, za kterých se zákon o zbraních nepoužije,

 • zpřesnit úpravu zániku platnosti zbrojního průkazu, průkazu zkušebního komisaře, zbrojní licence a evropského zbrojního pasu,

 • odstranit nedostatky stávající právní úpravy, které by mohly v praxi způsobovat aplikační problémy.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


31. října 2008

vytisknout  e-mailem