Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko ministra vnitra k demonstraci plánované policejními odbory

Ivan Langer uvedl: "Po výsledku posledního jednání s odbory, které proběhlo 16. září, kdy byly bez problémů splněny dva body požadované odbory ze tří, jsem velmi překvapen a zklamán tím, že se odbory rozhodly přesto demonstrovat. Obávám se, že tato akce povede ke zhoršení obrazu, který si veřejnost o policii utváří. Tváří v tvář tvrdým datům, která hodnotí finanční zajištění policistů, se toho obávám tím spíše. 

Z mého pohledu neexistuje věcný důvod pro demonstraci. Třetí bod, se kterým policejní odbory na jednání přišly, a to je změna tarifní tabulky, totiž není možné realizovat během dvou tří měsíců. Na jednání jsem řekl, že jsme v roce 2009 připraveni pracovat na nové tarifní tabulce, ale očekávám první návrh od odborů. Proto nyní nevidím reálný věcný důvod pro demonstraci. Nerozumím tomu, je mi to líto, ale z naší strany jsme udělali vše, co policisté pro svůj praktický život potřebují. Bylo jasně řečeno, co a v jakém časovém horizontu je možné udělat.“

16. září 2008 se uskutečnilo jednání mezi vedením resortu Ministerstva vnitra a Policie ČR s představiteli odborových svazů. Vedení MV, Policie ČR a odborů tehdy nalezly shodu ve většině bodů jednání.

Na tomto jednání také ministerstvo vnitra a policejní prezidium garantovaly policistům, že v průběhu tří let 2007- 2009 nedojde k propadu mezd, což je v současné chvíli klíčové.

V tabulce pro informaci uvádíme nárůsty platů u Policie ČR v minulých letech.

Rok Průměrný plat
2005 27 418
2006 28 727
2007 31 984
2008 (leden - červen) 31 821 (do konce roku přes 32 tisíc Kč)

Pozn. V roce 2007 byl průměrný plat v ČR 21 697 Kč, v nepodnikatelské sféře 21 117 Kč.

Letošní zvýšení platů v rozpočtové sféře bylo 1,5 %, u policie jde ale o nárůst proti roku 2007 o 4%. V roce 2007 stoupl plat u policie oproti roku 2006 o 9,1%. Zároveň je třeba zdůraznit, že nyní je průměrný plat policistů 145% ve srovnání se zbytkem rozpočtové sféry.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


23. září 2008

vytisknout  e-mailem