Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak proběhne změna formy poskytování poštovních služeb v malých obcích?

Náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček, do jehož gesce problematika České pošty spadá, se v minulém a tomto týdnu setkal na sérii jednání s představiteli obcí dotčených plánem změny systému obslužnosti klientů České pošty. 

Výsledkem jednání o změně formy poskytování poštovních služeb v malých obcích, která jsou - jak zdůraznil Zdeněk Zajíček - na začátku, by mělo v konečném důsledku znamenat zlepšení služeb. V tuto chvíli je určen následující postup:

  • Česká pošta znovu vstoupí do jednání se všemi starosty a navrhne jim modely spolupráce (mobilní pošta, spoluúčast na nákladech, sdílení zaměstnanců), zároveň Česká pošta veřejnosti v dotčených obcích aktivně představí způsoby, kterými navrhuje zajistit své služby, a to včetně peněžních služeb (poskytovaných poštovní spořitelnou) a ukládání doporučených zásilek.

  • Starostové obcí budou mít do konce letošního roku prostor pro uplatnění svých připomínek a doporučení.

  • Česká pošta provede dotazníkové šetření mezi obyvateli všech dotčených obcí, ze kterého vyplyne okruh požadovaných služeb a nejpřijatelnější způsob jejich poskytování.

  • Česká pošta prověří ve spolupráci se starosty možnost vytvoření doručovacích míst v dotčených obcích , kde by bylo možné zásilky vyzvedávat i mimo termín příjezdu mobilního doručovatele.

  • Česká pošta vyhodnotí jednání se starosty a dotazníkové šetření a předloží zřizovateli návrh dalšího postupu vztaženého individuálně ke každé obci v termínu do 15.1. 2009.

  • Po dobu jednání zřizovatel garantuje, že nedojde k jednostrannému rozhodnutí o změně obslužnosti,či rozsahu poskytovaných služeb.
     

9. září proběhlo jednání se Svazem měst a obcí, kde tento způsob řešení náměstek Zajíček představil členům předsednictva Komory obcí. Ti plán podpořili a i do budoucna vyjádřili ochotu se na celé diskusi aktivně podílet.

"Jsem rád," řekl Zdeněk Zajíček, "že se nám podařilo obnovit důvěru mezi starosty a Českou poštou. Jsme přesvědčeni, že najdeme pro obce individuální řešení, které bude přijatelné pro všechny zúčastněné strany."

"Komora obcí na sebe bere roli garanta obhajoby zájmů malých obcí v této záležitosti a bude pečlivě dohlížet na to, aby skutečně byla se všemi obcemi, kterých se změny týkají, vedena náležitá diskuse," deklaroval místopředseda Svazu měst a obcí Josef Bezdíček. "Změna se nesmí uskutečnit na úkor kvality a dostupnosti poštovních služeb pro občany."

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


11. září 2008

vytisknout  e-mailem