Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra předložil vládě návrh zákona o základních registrech

Ministr vnitra Ivan Langer dnes seznámil vládu s návrhem zákona o základních registrech. "Vznikl projekt zvaný eGON, který je soustředěn na 4 základní projekty. Czech POINTy, KIVS (komunikační infrastruktura veřejné správy), zákon o eGovernmentu a dnes udělala vláda krok k tomu poslednímu, což je mozek eGONa v podobě zákona o základních registrech," řekl po jednání vlády ministr vnitra. 

Současný systém sběru a uchovávání údajů je dnes již neefektivní. Údaje jsou vedeny v mnoha rejstřících, registrech či evidencích, nicméně mnohé právní předpisy požadují po adresátech veřejné moci jejich opakující se poskytování a dokladování. Cílem tohoto návrhu je dosavadní praxi změnit. Občané budou zbaveni povinnosti údaje opakovaně poskytovat a dokládat.
 

Návrh Ministerstva vnitra počítá s tím, že budou zřízeny 4 základní registry:

  • registr obyvatel obsahující údaje o fyzických osobách, které jsou státními občany České republiky, cizincích s povolením k pobytu na území České republiky a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany;

  • registr osob obsahující údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci;

  • registr územní identifikace, adres a nemovitostí obsahující údaje o územních prvcích, územně-evidenčních jednotkách a nemovitostech;

  • registr práv a povinností obsahující údaje obsažené v právních předpisech, údaje o působnosti orgánů veřejné moci a jejich rozhodnutích, která nabyla právní moci, údaje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a o právech a povinnostech k věcem, pokud jsou údaje o těchto osobách a věcech vedeny v základních registrech, údaje o oprávnění přístupu k datům vedeným v základních registrech a číselník agend.
     

Návrh, předložený Ivanem Langerem dále také upravuje identifikátory. Jejich účelem je zabránit neoprávněnému přístupu k osobním údajům vedeným v základních registrech a agendových informačních systémech veřejné správy při komunikaci mezi základními registry navzájem a mezi základními registry a agendovými informačními systémy veřejné správy.

Předložený návrh zákona by měly v rychlém sledu následovat návrhy zákonů upravujících jednotlivé základní registry. Významný související předpis představuje také novela zákona o občanských průkazech. Touto novelou se zavádí elektronické občanské průkazy, které by měly umožňovat zpřístupnění některých údajů vedených v základních registrech držiteli elektronického občanského průkazu. Návrh by měl být vládě předložen do 15. října 2008.

"Díky tomu máme reálnou šanci se v průběhu tohoto volebního období dostat mezi pět nejvyspělejších zemí EU v oblasti eGovernmentu," doplnil Ivan Langer.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


10. září 2008

vytisknout  e-mailem