Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soutěž Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem

Ministerstvo vnitra ČR organizuje od roku 2007 ve spolupráci s Gender Studies, o. p. s. soutěž Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem. 

Cílem soutěže je monitoring situace v zavádění principů rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy v České republice. Soutěž by měla rovněž přispět ke zvýšení citlivosti úřadů k této problematice a k podpoře zavedení principů gender mainstreamingu a opatření zaměřených na vyrovnání šancí žen a mužů do práce a praxe úřadů.

První (testovací) ročník proběhl v roce 2007. Největším kladem tohoto nultého ročníku je fakt, že se soutěže zúčastnilo 39 úřadů, což svědčí o tom, že se na úřadech samosprávy rovnost žen a mužů prosazuje. Jedním z výstupů prvního kola soutěže je také "Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů gender mainstreamingu ve veřejné správě v ČR", která analyzuje zavádění principů rovnosti žen a mužů do strategických plánů úřadů na úrovni krajů.

V letošním roce proběhl další ročník soutěže, kterého se zúčastnilo již 62 úřadů samosprávy. Tento ročník soutěže byl zaměřen především na opatření, která úřady přijímají na podporu slaďování osobního a pracovního života.

V kategorii krajských úřadů zvítězil Krajský úřad Jihomoravského kraje, v kategorii obcí III. typu zvítězil úřad městské části Praha 10, v kategorii obcí II. typu zvítězil Městský úřad Žlutice a v kategorii obcí I. typu obecní úřad Milotice. Ocenění za umístění bude předáno i úřadům, které se umístily na druhém a třetím místě v soutěži.

Slavnostní předání diplomů proběhne v Regionálním centru Olomouc (Jeremenkova 40B) dne 4.9.2008 v 11.30 hodin na konferenci "Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě". Tuto konferenci pořádá Ministerstvo vnitra, Odbor rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


5. září 2008

vytisknout  e-mailem