Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poslanecká sněmovna dnes schválila zavedení tzv. ZELENÝCH KARET

Poslanecká sněmovna dnes 22. srpna 2008 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti a některé další zákony. Zásadní změny se promítly v souvislosti se zavedením tzv. ZELENÝCH KARET do zákona o pobytu cizinců. 

Jednou ze zásadních otázek řešených změnou legislativy je vytvoření právního prostředí pro aplikaci karet. Cílem je umožnit zaměstnavatelům získat kvalifikované pracovníky ze zahraničí (mimo zemí EU), kterých je v České republice nedostatek.

Model ZELENÝCH KARET vznikl v gesci tří resortů - Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí. ZELENÁ KARTA je duálním dokladem, který je jednak povolením k dlouhodobému pobytu na území České republiky a současně osvědčením o oprávnění vykonávat zde zaměstnání. Výrazným způsobem se zjednodušuje proces vydávání těchto dokladů tím, že je vedeno pouze jedno řízení a současně se podstatně zkracuje i trvání tohoto procesu (1 měsíc od doručení žádosti rozhodujícímu úřadu). Žádosti budou cizinci podávat na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Výjimky, kdy bude možno podat žádost na území stanoví zákon.

Model ZELENÝCH KARET zjednodušuje podmínky pro zaměstnávání kvalifikovaných zahraničních pracovníků a snížením administrativní zátěže umožňuje zaměstnavatelům získat pracovní sílu co nejrychleji. Zcela zásadní role v realizační fázi přísluší Ministerstvu vnitra, které bude karty vydávat v úzké spolupráci s dalšími resorty a úřady. Platnost karty bude maximálně tříletá (u vysoce kvalifikovaných) s možností dalšího prodloužení. Výjimka bude platit u nekvalifikovaných, kterým bude vydávána na maximálně 2 roky bez možnosti prodloužení.
 

Charakteristika modelu "Zelené karty"

  • Je prioritně zaměřen na vysoce kvalifikované pracovníky s ukončeným vysokoškolským či nižším vzděláním, ale umožňuje získávat i nekvalifikované pracovníky, jsou-li potřební, avšak těmto lze udělit zelenou kartu s platností jen na dva roky bez možnosti prodloužení platnosti.

  • Cílem je flexibilní nábor odborníků ze zahraničí a snížení administrativní zátěže na straně zaměstnavatele i cizince.

  • Model vychází primárně z potřeb podnikatelských subjektů; v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí bude  vytvořen informační systém - databáze volných pracovních míst obsaditelných zelenou kartou. Databáze bude volně přístupná na webových stránkách MPSV, resp. i dalších.

  • Cizinci budou žádosti o zelenou kartu podávat na ZÚ ČR v zahraničí, a to na konkrétní pracovní místa uvedená v databázi.

  • V celé realizační fázi budou výrazně akcentovány prvky ochrany bezpečnosti, veřejného pořádku a veřejného zdraví; obligatorním opatřením v případě porušení právních předpisů držitelem karty je zrušení platnosti karty a vycestování cizince z území.

  • Seznam států, jejichž občané budou moci žádat o zelené karty, bude stanoven vyhláškou MV (v současné době MV připravuje vyhlášku, která stanoví seznam zemí).

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


22. srpna 2008

vytisknout  e-mailem