Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zahraniční spolupráce

Ministerstvo vnitra ČR rozvíjí dlouhodobou spolupráci s hlavními tranzitními a zdrojovými zeměmi migrace bilaterálně i prostřednictvím nástrojů EU, cílící zejména na řešení příčin a prevenci nelegální migrace, zefektivněním ochrany hranic a posílení úspěšnosti návratové a readmisní politiky.
 

Pražský proces

Pražský proces vznikl v roce 2009 jako nástroj pro spolupráci mezi zeměmi EU, Schengenského prostoru, Východního partnerství, západního Balkánu, střední Asie, Ruska a Turecka (celkově přes 50 zemí). Mezi hlavní okruhy spolupráce se řadí: prevence a boj proti nelegální migraci; readmise, dobrovolné návraty a reintegrace; legální migrace s důrazem na pracovní migraci; apod.

Česká republika v rámci procesu sehrává prominentní roli, kdy stála u jeho zrodu a aktivně se podílí na jeho řízení. V prosinci 2018 se v Praze uskutečnilo prozatím poslední setkání seniorních úředníků, které zhodnotilo naplňování politických cílů a připravilo předpolí pro 10. výročí procesu.
 

Východní partnerství

Východní partnerství je projekt iniciovaný EU v rámci evropské politiky sousedství. Jeho cílem je těsnější spolupráce EU se šesti státy východní Evropy a Kavkazu (Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán) na čtyřech platformách pokrývajících oblasti od posilování dobrého vládnutí a ekonomické spolupráce, až po spolupráci na migračně relevantních otázkách. 

Ministerstvo vnitra ČR se aktivně podílí na konkrétních aktivitách v rámci panelu k migraci, který má za cíl zlepšit vzájemnou spolupráci EU a zemí Východního partnerství při ochraně hranic, provádění návratů, prevenci nelegální migrace, atd.
 

Akční plán z Valletty, Rabatský a Chartúmský proces

V listopadu 2015 se ve Vallettě uskutečnil historicky první summit evropských a afrických lídrů k migraci. Summit byl svolán s cílem řešit posilující migrační trendy z Afriky do Evropy. Výstupem jednání se stala politická deklarace a společný akční plán, které dávají základy posílené vzájemné spolupráce v pěti klíčových oblastech: rozvoj a řešení příčin nelegální migrace; legální migrace a mobilita; ochrana migrantů a uprchlíků; boj proti nelegální migraci, pašeráckým sítím a obchodníkům s lidmi; a návraty, readmise a reintegrace. Dohlížení nad prováděním akčního plánu mají, kromě jiného, Rabatský a Chartúmský proces.

Rabatský proces je jednou z regionálních iniciativ, které se snaží podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci v otázkách migrace a místního rozvoje mezi státy severní, střední a západní Afriky a Evropy. Chartúmský proces poté rozvíjí obdobnou spolupráci se státy Afrického rohu (východní Afriky) a Evropy. ČR se aktivně podílí na jednotlivých aktivitách konaných v rámci obou procesů a připívá tak k naplňování svých hlavních priorit ve vnější dimenzi migrační politiky.
 

Budapešťský proces

Budapešťský proces byl založen v roce 1993 s cílem řešit migrační otázky a spolupráci mezi východem a západem. Během let fungování však postupně došlo k jeho transformaci, kdy nyní je jedním z hlavních dialogů mezi Evropou a zeměmi podél tzv. Hedvábné stezky (zejména Afghánistán, Bangladéš, Irán, Irák, Pákistán). ČR podporuje aktivity v rámci procesu ve snaze naplnit své priority a přispět k omezení nelegální migrace z těchto zemí a skrze tento region do EU.
 

Visegrádská skupina

Ministerstvo vnitra ČR dlouhodobě rozvíjí vzájemnou spolupráci se zeměmi Visegrádské skupiny na politické i expertní úrovni. Vedle pravidelných ministerských a politických diskusí došlo v roce 2016 k vytvoření praktické formy spolupráce prostřednictvím platformy Migration Crisis Response Mechanism (MCRM), který slouží jako síť pro vytváření a implementaci společných projektů na posílenou výměnu informací, podporu třetím zemím, apod.
 

Salcburské fórum

Česká republika je rovněž aktivní v hledání řešení migračních otázek ve spolupráci s dalšími evropskými státy. Příkladem spolupráce je tzv. Salcburské fórum. Salcburské fórum vzniklo v roce 2001 jako platforma pro dialog Rakouska se zeměmi střední a východní Evropy především k tématům policejní spolupráce, ilegální migrace či sladění azylových procedur. Fórum má dnes devět členů: vedle Česka, Rakouska a Slovenska jde o Slovinsko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko.
 

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Česká republika pro realizaci svých priorit v oblasti azylu a migrace úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi, především pak s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM), Mezinárodním centrem pro rozvoj migračních politik (ICMPD) a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

  

vytisknout  e-mailem