Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volný pohyb osob v EU

  • Obecně o volném pohybu osob v EU
  • Volný pohyb občanů Evropské unie
  • Volný pohyb rodinných příslušníků občanů Evropské unie

Obecně o volném pohybu osob v EU

Obecně o volném pohybu osob v EU

Volný pohyb osob je jednou ze základních svobod zaručenou občanům Evropské unie na základě unijního práva. Občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům umožňuje svobodně se pohybovat a žít v jakékoli zemi Evropské unie. Pro Českou republiku je právo volného pohybu osob jedním z hlavních výdobytků evropské integrace. Podmínky výkonu tohoto práva byly harmonizovány unijními předpisy, z nichž česká právní úprava vychází a naplňuje je. V zájmu České republiky je však zároveň podpořit snahy směřující k lepší implementaci a provádění pravidel volného pohybu osob. K naplnění práva volného pohybu osob výraznou měrou přispěla schengenská spolupráce, jejímž základem bylo zrušení kontrol všech osob překračujících vnitřní hranice.

Základní dokumenty

  

Volný pohyb občanů Evropské unie

Volný pohyb občanů Evropské unie

Občané EU mají právo volného pohybu a pobytu v rámci členských států Evropské unie. Toto právo je stanoveno Smlouvou o fungování Evropské unie (článek 21) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Občané EU mohou na území ČR vstupovat a na něm pobývat po dobu neomezenou, jen na základě cestovního dokladu, kterým je v tomto případě i doklad totožnosti, aniž by byli povinni žádat o jakoukoliv formu oprávnění k pobytu. Občané EU mají právo hledat si práci a pracovat v ČR bez nutnosti žádat o pracovní povolení, využívají také stejného zacházení jako státní občané ČR ve smyslu dostupnosti pracovních míst, pracovních podmínek a ostatních sociálních a daňových výhod.

Občan Evropské unie je povinen ohlásit na policii místo pobytu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů; tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan pobývá na území. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele.

Pobývá-li občan EU na území po dobu delší než 3 měsíce, má právo požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Jedná se o potvrzení, které má za cíl zejména ulehčit občanům EU jednání s úřady a institucemi v ČR.

  

Volný pohyb rodinných příslušníků občanů Evropské unie

Volný pohyb rodinných příslušníků občanů Evropské unie

Specifickou skupinu požívající práva na volný pohyb v rámci EU tvoří rodinní příslušníci občanů EU. Rodinní příslušníci občanů EU mají při splnění stanovených podmínek právo na vstup a pobyt na území členských států EU a udělení krátkodobého víza je v těchto případech nárokové. Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce společně s občanem EU, je povinen požádat o povolení k přechodnému pobytu.

Rodinní příslušníci občanů EU mají Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států garantováno právo na volný pohyb a představují tak privilegovanou skupinou žadatelů o krátkodobé vízum. Na tuto skupinu žadatelů se aplikují zjednodušené podmínky pro podání žádosti o vízum a její vyřízení. Zjednodušený režim spočívá zejména v omezení rozsahu náležitostí, které rodinný příslušník občana EU musí doložit k žádosti o vízum.
 

Další informace

Další informace o pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území České republiky jsou dostupné z kapitoly Legální migrace a další praktické informace na Informace pro cizince.

  

vytisknout  e-mailem