Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volný pohyb osob v EU

Volný pohyb občanů Evropské unie

Občané EU mají právo volného pohybu a pobytu v rámci členských států Evropské unie. Toto právo je stanoveno Smlouvou o fungování Evropské unie (článek 21) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Občané EU mohou na území ČR vstupovat a na něm pobývat po dobu neomezenou, jen na základě cestovního dokladu, kterým je v tomto případě i doklad totožnosti, aniž by byli povinni žádat o jakoukoliv formu oprávnění k pobytu. Občané EU mají právo hledat si práci a pracovat v ČR bez nutnosti žádat o pracovní povolení, využívají také stejného zacházení jako státní občané ČR ve smyslu dostupnosti pracovních míst, pracovních podmínek a ostatních sociálních a daňových výhod.

Občan Evropské unie je povinen ohlásit na policii místo pobytu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů; tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan pobývá na území. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele.

Pobývá-li občan EU na území po dobu delší než 3 měsíce, má právo požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Jedná se o potvrzení, které má za cíl zejména ulehčit občanům EU jednání s úřady a institucemi v ČR.

  

vytisknout  e-mailem