Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Integrace cizinců

Integrační centra

Regionální integrační centra pomáhají již od července roku 2009, kdy vznikla první Centra. Jejich hlavním posláním je monitorovat situaci cizinců v daném regionu a sdílením informací pomáhat obcím a zaměstnavatelům. V neposlední řadě centra poskytují širokou škálu služeb samotným cizincům.

Integrační centra nyní již působí ve všech krajích. V deseti krajích je jejich realizátorem Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, v ostatních pak kraj (Jihomoravský kraj) a nestátní neziskové organizace (Integrační centrum Praha, o. p. s., která byla založena Magistrátem hlavního města Prahy, Poradna pro integraci, z.ú. v Ústí nad Labem a Diecézní katolická charita Hradec Králové).

Úkolem Integračních center je zajistit cizincům rovný přístup k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře na srovnatelné úrovni ve všech krajích ČR, a to ve spolupráci s aktéry integrace v regionu, zejména s kraji a s nestátními neziskovými organizacemi. Centra jsou provozována na bázi projektů, financovaných v období 2009-2015 převážně z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), od roku 2015 z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF). Novela zákona o pobytu cizinců na území ČR (účinná od 31. 7. 2019) zavedla ukotvení Integračních center v rámci zákona o pobytu cizinců a k 1. 7. 2020 i jejich přechod do nového systému financování, čímž bude zajištěna jejich dlouhodobá udržitelnost. Integrační centra plní funkci regionálních informačních středisek a nabízejí spektrum integračních služeb, včetně poskytování právního a sociálního poradenství, jazykových kurzů a kulturních aktivit.

Činnost Integračních center dlouhodobě přispívá k úspěšné integraci cizinců, z níž těží i majorita.

  

vytisknout  e-mailem