Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropská spolupráce

 

Azylová a migrační politika představuje relativně mladou oblast spolupráce v rámci EU, avšak s velice intenzivním vývojem. Prvním velikým krokem k vytváření společných pravidel se stala Amsterodamská smlouva (v platnosti od 1999), která zařadila tuto problematiku do tehdejšího prvního pilíře spolupráce, tedy mezi komunitární (koordinované) politiky. Česká republika se vstupem do EU v roce 2004 tedy zavázala ke spolupráci v této oblasti. K výrazné změně dále došlo s přijetím Lisabonské smlouvy (v platnosti od 2009), která definuje spolupráci v otázce migrace a azylu jako tzv. sdílenou pravomoc a předpokládá rozvíjení společné politiky v oblasti azylu, přistěhovalectví a ochrany vnějších hranic, která bude založena na solidaritě mezi členskými státy. Klíčovou rozhodovací roli v otázkách azylové a migrační politiky má Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.

Ministerstvo vnitra se aktivně podílí na evropské spolupráci prostřednictvím účasti na pracovních skupinách Rady EU, Evropské komise, agentur EU, jako např. Evropského azylového podpůrného úřadu (EASO), Evropské pohraniční a pobřežní stráže (Frontex), Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), či prostřednictvím spolupráce v rámci regionálních uskupení.

  

vytisknout  e-mailem