Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra chce zmodernizovat způsob pořizování komunikační infrastruktury pro úřady

Současný model centrálního nákupu telekomunikačních služeb pro úřady je příliš nákladný a neefektivní, a tudíž neodpovídá situaci na rychle se měnícím trhu ani potřebám státu. Ministerstvo vnitra (MV) proto navrhuje nahradit jej minimálně na rok novým flexibilním modelem, který umožní jednotlivým subjektům vybrat si dodavatele těchto služeb samostatně, za výhodnějších ekonomických podmínek. 

MV zaslalo v pondělí 19. prosince 2011 do mezirezortního připomínkového řízení materiál „Změna koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS)“. Z něho mj. vyplývá, že centrální nákup datových a hlasových služeb vytvořený v roce 2006 již nezaručuje získání nejlepších cen a nabídek. MV tedy po důkladném rozboru navrhuje na jeden rok odstoupit od modelu centrálního zadavatele jedné obří zakázky a umožnit centrálním úřadům zajistit si služby KIVS jinak a efektivněji.
 
„Centrální nákup IT služeb v podobě z roku 2006 již rozhodně neplní svou původní roli nejefektivnějšího dostupného způsobu zajištění kvalitních služeb. Navíc jsme odhalili velmi riziková rozhodnutí MV při vyhlašování a zpracování příslušných zakázek. Kvůli tomu je teď nutné zajistit decentralizovaný nákup jednotlivými úřady. Ministerstvo je připravené poskytnout potřebnou metodickou podporu nebo zjednodušit výběrová řízení formou elektronických aukcí. MV navrhne do konce března strategii nákupu těchto služeb do budoucnosti,“ řekl náměstek ministra vnitra pro strategie a programové řízení Radek Šmerda a vysvětlil, že projekt zůstal po minulém vedení úseku ve značně neutěšeném stavu a v tuto chvíli není možné soutěže v původní podobě centrálně zadávaného tendru dokončit do 28. března příštího roku, kdy vyprší stávající smlouvy.
 
Výhodnější je individuální řešení
Také proto chce MV přesvědčit vládu o tom, že nově navrhované individuální řešení je výhodnější a plně odpovídá trendům v IT prostředí. Do konce března 2012 pak MV na základě důkladné odborné diskuse se zainteresovanými subjekty navrhne podobu projektu pro další roky tak, aby plně reagoval na situaci na telekomunikačním trhu a zajistil úřadům nejkvalitnější služby za nejnižší možnou cenu.
 
MV navíc pro podezření z nezákonnosti zrušilo centrálně zadávané výběrové řízení na služby KIVS, vypsané koncem září 2011. Jako jediné možné řešení se v současné době jeví postup navrhovaný MV v předloženém materiálu.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem