Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příprava zavedení základních registrů pokročila, efektivnější a rychlejší úřady jsou na dosah

Přípravné práce na spuštění základních registrů veřejné správy dospěly do další důležité fáze: Vláda ve středu 2. listopadu schválila vznik meziresortní pracovní skupiny právě pro oblast základních registrů.  

Skupina je součástí Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Vedením pracovní skupiny byl pověřen Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra pro strategie a programové řízení.
 
Úkolem skupiny bude předložit návrh organizace provozu základních registrů a návrh způsobu financování provozu základních registrů po jejich spuštění. Tato skupina bude taktéž předkládat vládě návrhy pro zefektivnění procesů v dané oblasti, zpracovávat pro ni analýzy a navrhovat řešení projednávaných problémových oblastí.
 
Základní registry jsou největším informatickým projektem veřejné správy, jaký kdy byl v České republice realizován. Zároveň jde i o projekt s nejvíce pozitivním dopadem na veřejnou správu a komfort občanů a podnikatelů při kontaktu s ní. Spuštění projektu je plánováno na 1. července 2012.
 
Větší bezpečnost dat
„Spuštěním základních registrů dojde k obrovskému posunu v oblasti kvality práce veřejné správy. Jde o projekt, který svým dopadem dosud nemá obdoby,“ říká Pavel Kryštof. Zavedením základních registrů dojde k odstranění roztříštěnosti, nejednotnosti a vícenásobného výskytu dat v databázích veřejné správy o obyvatelích, osobách, nemovitostech a adresách. „Díky základním registrům se veřejná správa stane výrazně přívětivější a efektivnější, protože nebude dokola požadovat stále stejné údaje. Nemělo by tak dojít k tomu, že občané budou například opakovaně zapisovat své bydliště a další základní informace do mnoha různých formulářů na mnoha různých úřadech,“ doplňuje Kryštof.
 
Provoz základních registrů s sebou přinese i mnohem větší bezpečnost dat a silnější ochranu osobních údajů. „Platí, že prohlížet nebo upravovat údaje v základních registrech bude moci jen ten úředník, který k tomu má zákonné zmocnění,“ upřesňuje Kryštof. Zároveň získají i sami občané důležitý nástroj kontroly nad prací úředníků. „Občané budou mít právo zjistit, kdo z úředníků se na jejich údaje díval,“ říká Kryštof.
 
Propojený komplex eGovernmentu
Celkem sestávají základní registry ze šesti systémů: registru obyvatel, registru práv a povinností, registru osob, registru územní identifikace, adres a nemovitostí, Informačního systému základních registrů a převodníku identifikátorů fyzických osob.
 
Základní registry tvoří propojený komplex s dalšími klíčovými systémy eGovernmentu, kterými jsou KIVS (komunikační infrastruktura veřejné správy zajišťující bezpečný a efektivní přenos dat), CzechPOINT (spolehlivý asistovaný přístup ke službám státu prostřednictvím soustavy snadno dostupných kontaktních míst) a datové schránky (bezpečný komunikační kanál mezi soukromoprávními a veřejnoprávními subjekty a veřejnoprávními subjekty navzájem).
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem