Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropská komise schválila Česku zaslání dalších 1 273,7 milionů Kč

Ministerstvo vnitra čerpá evropské dotace na zkvalitnění veřejné správy podle všech daných pravidel. Potvrzují to aktuální zjištění Evropské komise, která schválila zaslání dalších 1 273,7 milionů Kč na účet České republiky za oprávněné výdaje v uplynulém čtvrtletí. MV zrychluje čerpání peněz z evropských fondů, když za devět měsíců letošního roku získalo z EU 1 369, 6 milionů Kč, což je o 115 procent více než za celý loňský rok, kdy příjemci obdrželi podporu ve výši 636,5 milionů Kč. 

Operační programy, které má v gesci Ministerstvo vnitra, na podzim úspěšně prošly tzv. certifikací výdajů. To znamená, že finanční prostředky v celkovém objemu 1 273,7 milionů Kč, které byly v období od 1. června do 15. října 2011 vyplaceny na účty příjemců, schválila Evropská unie a zašle tyto prostředky České republice.
 
Ministerstvo vnitra navázalo na úspěšné vyplácení dotací konečným příjemcům, které v letošním roce dynamicky zrychlilo. Zatímco v letech 2007-2010 se podařilo z EU získat 1,073 mld. Kč, jen za letošní rok to je dalších 1,370 mld. Kč. „Letošní rok můžeme opravdu považovat za zlomový. Dokázali jsme celý systém úspěšně rozběhnout, na což máme pozitivní reakce i z Evropské komise,“ komentuje výsledky náměstek ministra vnitra Pro programové řízení Pavel Kryštof. Celkem je k dispozici na modernizaci veřejné správy v tomto programovacím období více než 21,7 mld. Kč.
 
Důsledná kontrola prostředků
Smyslem certifikace je doložit oprávněnost vynaložených výdajů a dodržení všech požadovaných pravidel v jednotlivých projektech. „Příjemcům dotací z evropských programů jsou na základě žádostí o platbu propláceny peníze ze státního rozpočtu. Až na základě úspěšné certifikace potom stát žádá Evropskou unii o vrácení peněz zpět do rozpočtu,“ vysvětluje Pavel Kryštof. 
 
Za každý operační program se provádí samostatná certifikace. Odbor strukturálních fondů MV tedy v těchto dnech úspěšně prošel hned dvěma certifikacemi. V Integrovaném operačním programu (IOP) se certifikace týkala 2 229 projektů v hodnotě téměř 1 146 milionů Kč a v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) podléhalo prověření 166 projektů s vynaloženou celkovou částkou 127,9 milionů Kč. 
 
Důležitost pravidla n+3
Certifikace se provádí pro každý program zpravidla 3x ročně, a to pro výdaje vynaložené příjemci. Je vázána pravidlem n+3. Při certifikaci se předkládá výkaz výdajů, který musí zahrnovat pouze způsobilé, účetně doložitelné výdaje. Tyto výdaje se mohou vztahovat pouze k operacím, které byly vybrány transparentními postupy, tedy například dle zákonných požadavků na výběrová řízení.
 
Pravidlo n+3 znamená, že každý závazek členského státu přijatý vůči EK musí být splněn do 3 let od přijetí tohoto závazku.
 
Např. projekt schválený v roce 2010 musí být ukončen do 3 let od vzniku závazku, to znamená nejpozději do příslušného data roku 2013.
V rámci certifikace se také prověřuje, zda byly vynaloženy příslušné částky v rámci národního spolufinancování. „Samozřejmě se rovněž ověřuje samotný průběh realizace projektů. Jde zejména o dodržování všech příslušných právních předpisů, plnění stanovených cílů projektů nebo řádné vedení podkladové dokumentace,“ doplňuje dílčí aktivity procesu certifikace Kryštof.
 
Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra
Bezproblémové čerpání evropských dotací pro zlepšování kvality veřejné správy, vzdělání úředníků a modernizaci úřadů zajišťuje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR. Ten jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, následně vybírá a hodnotí předložené projekty, kontroluje jejich průběh. Mezi žadatele se řadí obce, kraje či orgány státní správy. Na celé programové období má Ministerstvo vnitra k dispozici celkem 21,7 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.
 
Užitečným zdrojem informací o strukturálních fondech v gesci Ministerstva vnitra ČR je webový portál Odboru strukturálních fondů na adrese www.osf-mvcr.cz.
 
Kontakt pro bližší informace: Ing. Martina Dvořáková, Odbor strukturálních fondů MV ČR
Tel: 974 818 504, martina.dvorakova@mvcr.cz.
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem