Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Daňoví poradci si mohou v předstihu zřídit profesní datovou schránku

Ministerstvo vnitra a Komora daňových poradců se dohodly na společném postupu při zřizování profesních datových schránek daňovým poradcům. Tu tak mohou poradci dobrovolně využívat už dnes, osm měsíců před tím, než jim budou zřizovány automaticky. 

Daňovým poradcům budou dle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů automaticky zřizovány profesní datové schránky k 1. červenci 2012. Půjde o profesní datové schránky s jednoznačnou identifikací a příznakem „daňový poradce“.
 
MV a KDP však na základě zkušeností z praxe vyšly daňovým poradcům vstříc a zejména s ohledem na komunikaci s finančními orgány jim umožnily na žádost vyzkoušet si práci s profesní datovou schránkou ještě před zavedením povinnosti.
 
Díky profesní datové schránce pak daňová správa jednoznačně identifikuje datovou schránku daňového poradce, čímž bude naprosto jednoznačné, kam daňovým poradcům doručovat v daňovém řízení věci jejich klientů. Dosud mohli daňoví poradci požádat jen o zřízení běžné datové schránky podnikající fyzické osoby.
 
Profesní schránku budou finanční úřady uznávat a automaticky používat.
 
Administraci žádostí daňových poradců o zřízení datové schránky daňového poradce vyřizuje KDP. Dále bude také Komorou zajištěna aktualizace údajů o držiteli schránky v Informačním systému datových schránek, případně informování o jeho výmazu ze seznamu daňových poradců.
 
Pokud datovou schránku PFO daňoví poradci využívají, zůstává jejich funkčnost beze změny. Jejich případné znepřístupnění je ponecháno na rozhodnutí jednotlivých držitelů těchto schránek.
  
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR MV
 
 
Ing. Radek Neužil, LL. M.
tajemník KDP ČR

vytisknout  e-mailem