Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra pořádalo konferenci o dobrovolnictví

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra pořádal dne 31. října 2011 konferenci „Perspektivy dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových situacích“. Tato konference se konala při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví. 

Konferenci zahájila ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová, která přivítala přítomné zástupce neziskového sektoru i veřejné správy z České republiky a ze zahraničí.

David Gainer, kulturní atašé Velvyslanectví USA, zmínil ve svém projevu kontext finanční krize, která působí v této sféře těžkosti. Zejména zdůraznil, jak obtížné je za daných okolností získávat nováčky ochotné pomáhat. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Miroslav Štěpán se zaměřil na vývoj, kterým prošly hasičské záchranné sbory. Zdůraznil také nepostradatelnost médií při mimořádných událostech. V závěru připomněl odbornou přípravu dobrovolníků, která by neměla být podceňována. Josef Koláček z humanitární organizace ADRA se věnoval organizaci práce dobrovolníků a efektivní způsob využití těchto sil, tentokrát však z pohledu občanského sdružení.

Účastníci konference o dobrovolnictví si během dne vzájemně vyměňovali názory, zkušenosti i budoucí vize své práce.


Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

 

 

 

Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

Jitka Gjuričová, ředitelka odboru preven... 

Detailní náhled

f_02.JPG

f_02.JPG 

Detailní náhled

f_03.JPG

Miroslav Štěpán, generální ředitel HZS Č... 

Detailní náhled

f_04.JPG

Radek Jiránek, odbor prevence kriminalit... 

Detailní náhled

f_05.JPG

Vítězslav Vurst 

Detailní náhled

f_06.JPG

David Gainer, kulturní atašé Velvyslanec... 

Detailní náhled

f_07.JPG

f_07.JPG 

Detailní náhled

f_08.JPG

f_08.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem