Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obchodování s lidmi: profesionalizace expertů a den boje proti obchodování s lidmi

Problematice boje proti obchodování s lidmi se stále věnuje zvýšená pozornost. Ve dnech 25. – 26. října 2011 pořádal odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ve spolupráci s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky a Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky specializovaný kurz k problematice boje proti obchodování s lidmi. 

Kurzu zahájeného postupně Mgr. Martinem Linhartem, ředitelem odboru bezpečnostní politiky MV, a plk. Mgr. Robertem Šlachtou, ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu,  se zúčastnili profesionálové z řad Policie ČR, a to jak z útvarů celorepublikových, zabývajících se organizovaným zločinem, tak z odborů obecné kriminality krajských ředitelství Policie ČR. Kurz byl rozdělen do dvou částí. První den byla pozornost věnována situaci v oblasti obchodování s lidmi v ČR, novým trendům, možnostem zajištění adekvátní asistence obchodovaným osobám a důležitým případům obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování řešených v roce 2011. Jeden z nejvýznamnějších případů, který zde policisté prezentovali, představuje mezinárodní akce s názvem „Bolero“, realizovaná v červenci 2011. Skupina pachatelů měla ženy z České republiky odvážet do Spojeného království a tam je následně nutit k prostituci a nezákonným sňatkům. Případ, na němž spolupracovali detektivové z českého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s britskými kolegy z Útvaru pro boj proti vykořisťování lidí a organizovanému zločinu, je významný zejména proto, že se v historii ČR jednalo o vůbec první spolupráci se zahraničními kolegy v boji proti obchodování s lidmi v rámci tzv. společného vyšetřovacího týmu.       
 
Druhý den kurzu byl zaměřen na problematiku obchodování s lidmi za účelem nucené práce a jiných forem vykořisťování. Kromě policistů se ho účastnili i státní zástupci, kteří pod vedením JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D., prezidentky Unie státních zástupců, společně diskutovali o výkladu pojmů v rámci definice tohoto trestného činu, trestněprávní kvalifikaci a kauzách probíhajících v uplynulých třech letech. Důraz byl kladen také na problematické aspekty finančních šetření v rámci zajišťování majetku pachatele této trestné činnosti.
 
Nutno podotknout, že termín akce spadá do období, kdy se v celé Evropě připomíná den boje proti obchodování s lidmi (EU Anti-Trafficking Day), který byl Evropskou unií stanoven na 18. říjen. I v ostatních členských státech Evropské unie se v souvislosti s připomínáním si závažnosti tohoto fenoménu pořádají akce různého charakteru. Více informací k problematice boje proti obchodování s lidmi je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.

vytisknout  e-mailem