Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra představil závěry odborné komise širšímu vedení Policie ČR

Dnes 17. října ministr vnitra Jan Kubice představil závěry odborné komise ministra vnitra a návrhy na systémové změny v PČR kompletnímu vedení Policie ČR včetně krajských ředitelů a ředitelů útvarů s celostátní působností. 

Zároveň přítomné požádal, aby mu do 25. října předložili své připomínky k navrhovaným opatřením spolu s dalšími náměty na změny, které povedou k úspornějšímu a efektivnějšímu fungování Policie ČR. Poté čeká tento pracovní materiál závěrečné vyhodnocení a realizace konkrétních opatření.
 
Zároveň ministr vnitra s tímto materiálem seznámil předsedu Nezávislého odborového svazu PČR pplk. Milana Štěpánka.
 
Materiál, který předložila odborná komise, hledá rezervy v řídících strukturách policie s tím, že pozice, které budou zrušeny, budou převedeny do přímého výkonu služby. Dále komise navrhuje zcivilnění některých pozic mimo přímý výkon služby a změny ve strukturách policejních útvarů, včetně útvarů s celostátní působností, s cílem zvýšit jejich efektivitu a výkonnost a snížit ekonomickou náročnost. „Proto jsem také požádal náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Martina Červíčka, aby mi do konce týdne předložil statistiku výslednosti útvarů s celostátní působností za několik let nazpět“, řekl po jednání ministr vnitra Jan Kubice.
 
Pavel Novák
Ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem