Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra předal symbolickou archiválii Svobodnému státu Bavorsko

Ministr vnitra Jan Kubice dnes 3. října 2011 slavnostně předal archiválie bavorskému státnímu ministrovi pro vědu, výzkum a umění Wolfgangu Heubischovi. Při této příležitosti také podepsali ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni Václav Rameš a generální ředitelka Bavorských státních archivů Margit Ksoll-Marcon příslušný smluvní dokument o předání. 

Předání archiválií je chápáno jako symbolické zahájení bezúplatného převodu archivního fondu Velkostatek Schwarzenberg do Bavorska. Jedná se o akt dobré vůle České republiky, na který není právní nárok.
 
Příležitost, při které se zde dnes scházíme, je opravdu mimořádná. Završuje totiž více než tři desítky let trvající úsilí o návrat cenného archivního souboru zvaného Velkostatek Schwarzenberg do Spolkové republiky Německo, respektive do Svobodného státu Bavorsko,“ uvedl při předávání Jan Kubice.
 
Do zahraničí se předávají archiválie, které nemají žádnou věcnou ani teritoriální souvislost s minulostí českého nebo československého státu ani s vývojem společnosti na tomto území. Jedná se o tzv. nebohemikální archiválie. Jejich osudy a putování jsou velmi pestré.
 
„Dnes byla podpisem smlouvy a předáním jedné symbolické archiválie završena dlouhotrvající jednání. Archivní fond Velkostatek Schwarzenberg, který na území České republiky zavály válečné události čtyřicátých let 20. století, se tak může vrátit do země svého původu a ke svým kořenům,“ dodal ministr vnitra.
  
Původcem archivního fondu Velkostatek Schwarzenberg je knížectví Schwarzenberg ve Středních Francích. Jedná se o velmi významný archivní soubor z let 1315 – 1924 o rozsahu více než 700 běžných metrů. Archivní fond zabavila Německá říše tehdejšímu správci rodového majetku Dr. Adolfu Schwarzenbergovi a v roce 1944 byl na území dnešní České republiky převezen říšskými úřady z obavy před bombardováním. Fond byl uložen na zámku v Českém Krumlově, kde zůstal do konce války. Vzhledem k tomu, že archivní fond byl majetkem Německé říše, vztahoval se na něj dekret prezidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. Na základě tohoto dekretu Česká republika nabyla vlastnictví k tomuto fondu. V současné době je archivní fond spravován Státním oblastním archivem v Třeboni a je uložen v pronajatém depozitáři na zámku Orlík, který je majetkem rodiny Schwarzenbergů.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem