Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra vyhlásilo tendr na rámcovou smlouvu KIVS

Ministerstvo vnitra dnes, v úterý 27. září 2011, vyhlásilo veřejnou zakázku na rámcovou smlouvu na poskytování datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy. Cílem je mj. vytvoření prostředí pro efektivní, bezpečné a garantované sdílení dat mezi informačními systémy veřejné správy.  

Zakázka vyhlášená v otevřeném řízení je rozdělena na několik částí podle jednotlivých datových a hlasových služeb, je vypsána na čtyři roky a její hodnota je 7 mld. korun. Ministerstvo vnitra (MV) vypsáním zakázky reagovalo na minulá rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, který zrušil předchozí tendry vypsané minulým vedením MV.

Zadávací podmínky také zpřesňují a doplňují původní zadávací podmínky v souladu s technologickým vývojem a praxí v oblasti poskytování datových a hlasových služeb za účelem maximálního zužitkování služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy pro fungování eGovernmentu v České republice.

Efektivní propojení úřadů s informačními systémy
„Zakázku jsme vypsali tak, aby Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) v maximální míře pomohla k efektivnímu propojení mezi orgány a informačními systémy veřejné správy a zajistila jim větší rozsah služeb, které budou levnější, kvalitnější a dostupnější,“
uvedl náměstek ministra vnitra pro strategie a programové řízení Pavel Kryštof a doplnil, že stávající rámcová smlouva skončila svou platnost a přechodné prováděcí smlouvy přestanou platit v březnu 2012. Proto je nutné uzavřít novou rámcovou smlouvou, která bude respektovat a rozvíjet stávající podmínky poskytování uvedených služeb ve prospěch všech subjektů zapojených do KIVS.

MV také připravilo několik opatření, která mají co nejvíce eliminovat možná rizika vyplývající z časově napnutého harmonogramu. Jedná se např. o pracovní workshopy nebo o to, že další podklady jsou uveřejňovány na webových stránkách MV tak, aby bylo možné paralelně zpracovávat uchazeči podklady nutné pro podání nabídek.

Hlavní snahou MV je otevřená a úplná informovanost všech zúčastněných subjektů tak, aby bylo možné společným jednáním eliminovat možné problémy při realizaci této veřejné zakázky.

Úspory v řádu stovek milionů
KIVS je bezpečné datové a hlasové propojení úřadů. Projekt technologicky vychází z toho, že je neefektivní, aby si všechny úřady budovaly své vlastní sítě. Jeho realizace za předchozí období přinesla úspory v řádu stovek milionů korun zejména díky zvolenému a zrealizovanému konceptu, který využívá konkurenci mezi poskytovateli komunikačních služeb, koordinaci rozvoje mezi jednotlivými subjekty veřejné správy a odstraňování komunikačních bariér mezi subjekty veřejné správy.

Jednotlivé služby pak nejsou placeny z rozpočtu MV, ale půjdou na základně individuálních prováděcích smluv do nákladů jednotlivých institucí. Součet zakázky za celé období je i se započítanými rezervami 7 mld. korun. Jde o finanční prostředky, které mají rezorty využívající KIVS vyčleněny na poskytování hlasových a datových služeb ve svých rozpočtech. Výběrové řízení a nová rámcová smlouva by měly zajistit další pokles cenových hladin, další zvyšování kvality a objemu služeb bez výraznějšího zvyšování zátěže na státní rozpočet.

Název zakázky:
- Poskytování služeb v rámci Komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy

Charakteristika KIVS:
- prostředí pro efektivní, bezpečné, garantované a auditovatelné sdílení dat mezi Informačními systémy veřejné správy;
- poskytuje služby potřebné k elektronické komunikaci ve veřejné správě;
- umožňuje komunikovat v rámci veřejné správy v ČR;
- ve spolupráci s komunikačními systémy EU a členských států EU zajišťuje komunikaci v rámci unie s orgány veřejné správy členských států i s orgány EU;
- ve spolupráci s veřejnými komunikačními systémy (např. internet) zprostředkovává komunikaci s veřejností.

Úspory pro stát pramení:
- z postupného rozvoje otevřeného konkurenčního prostředí mezi vybranými poskytovateli;
- z přechodu na efektivnější technologie a perspektivnější modely jejich užívání;
- ze společného využití objemu konzumovaných služeb ve veřejné správě zejména v rovině objemových slev u hlasových služeb;
- z vytváření technických a procedurálních podmínek pro náhradu komerčních služeb využitím již vybudované infrastruktury státu (infrastruktura Ministerstva vnitra, regionální a metropolitní sítě) a realizací příslušných migračních projektů.

Praktické úspory pro konkrétní subjekty se projeví:
- snížením nákladů oproti minulosti při zachování rozsahu a kvality služeb v souvislosti se snížením ceny;
- zvyšováním kvality služeb při zachování původního objemu nákladů finančních prostředků na jejich zajištění;
- redukcí nárůstu nákladů v případech výrazného navyšování kvality a objemu služeb, ke kterému by jinak v těchto případech docházelo.

 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations


 

vytisknout  e-mailem