Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odborníci debatovali na půdě Ministerstva vnitra o problematice extremismu

Zpravodajství a PR orgánů státní správy, zejména Ministerstva vnitra a Policie ČR, ve vztahu k extremismu a k anticikanismu či způsob informování o extremistických shromážděních v sociálně vyloučených lokalitách byla hlavní témata setkání představitelů Ministerstva vnitra, Policie ČR, zástupců neziskového sektoru, akademické sféry i samotných novinářů. Odborný seminář se uskutečnil na Ministerstvu vnitra ve čtvrtek 22. září.  

V roce 2011 opět čelíme staronovému problému, kdy pravicoví extremisté zneužívají etnických konfliktů v sociálně vyloučených lokalitách. Je zřejmé, že extremistické skupiny si toto téma zvolily jako své stěžejní. Přilévají však pouze olej do ohně, žádné koncepční řešení nenabízejí,“ řekl na úvod semináře Michal Hořejší z odboru bezpečnostní politiky MV. Připomněl, že tento trend bylo možné sledovat při shromážděních v Novém Bydžově, Krupce, Brně a v současné době i na Šluknovsku. „Problémových lokalit je v České republice velké množství a lze se obávat, že podobným nepokojům můžeme do budoucna čelit i v jiných městech a obcích,“ dodal Hořejší.

 Protože dobře připravená a cílená komunikace s veřejností je jedním z účinných nástrojů prevence těchto událostí, rozhodlo se Ministerstvo vnitra uspořádat odborný seminář, který svým příspěvkem o komunikaci tiskových mluvčích PČR při bezpečnostním opatření s médii zahájili Jan Melša a Lucie Žárská z preventivně informačního odboru Policejního prezidia. Ve svém projevu hovořili o právních zásadách, které musí PČR dodržovat. Zdůraznili, že se nesmí uvádět etnicita pachatelů trestné činnosti. Dále např. hovořili o tom, že je důležité, aby před médii při policejním bezpečnostním opatření vystoupil jeho velitel.

 Václav Zeman z Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách se věnoval otázce informování o extremismu a nenávistných projevech s ohledem na etnicitu pachatelů a během svého vystoupení mimo jiné doporučil obezřetně pracovat s pojmy extremismus a extremista.

 Sociologickou reflexi problematiky představil Václav Walach z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, který se zaměřil na výsledky analýzy vnímání problematiky sociálně vyloučených lokalit extremisty na základě článků v internetových médiích extremistů. Walach na konci příspěvku varoval před radikalizací české společnosti.

Obrazu pravicového extremismu v českých médiích se věnoval Ivan Vodochodský z Newton Media, který představil výsledky dlouhodobého výzkumu výstupů českých médií. Nejčastější prostor k vyjadřování v médiích dostávají v dané oblasti právě mluvčí PČR a MV. Hovořil mimo jiné o jejich pozitivním, negativním či neutrálním vyznění. V diskusi zaznělo, že policejní zpravodajství má jasná pravidla, a proto nevyznívá jednoznačně, respektive angažovaně proti extremistům. Tento fakt by měla PČR kompenzovat tím, že dá dopředu jasně najevo, že situaci zvládne, že není třeba se obávat.

 Jan Charvát z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy podrobil kritické reflexi mediální výstupy Ministerstva vnitra a Policie ČR z roku 2011 týkající se extremismu. Upozornil např. na používání nesrozumitelného úředního jazyka zástupců PČR, dále zdůraznil, že je nutné rozlišovat mezi jednotlivými subjekty, které se zúčastní shromáždění (nelze paušalizovat). Během diskuse dále zaznělo, že je nutné více a důkladněji zdůvodňovat policejní zákroky a více vysvětlovat důvody pro rozpuštění shromáždění. Tiskoví mluvčí si musejí dopředu připravit scénáře pro komunikaci s médii.

 Styčná důstojnice pro menšiny Olomouckého kraje Michaela Sedláčková zase představila své zkušenosti s komunikací s menšinami v souvislostech s extremistickými shromážděními v sociálně vyloučených lokalitách. Společně s dalšími kolegy z Olomouckého a Moravskoslezského kraje seznámila účastníky s důvody úspěšného zvládnutí bezpečnostního opatření v Přerově v roce 2011. Hovořila o spolupráci s romskými nevládními organizacemi a Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách. Policisté rovněž uváděli své zkušenosti z praxe, kdy jsou etnické konflikty uměle vyvolávány nezodpovědným a neprofesionálním chováním některých zainteresovaných osob včetně žurnalistů.

O roli antikonfliktních týmů před a při shromáždění extremistů v sociálně vyloučených lokalitách pak hovořil Martin Koryčanský z Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR. Popisoval, jakým způsobem „ákátéčka“ komunikují s romskou komunitou před shromážděním (rozdávání letáků, účast na besedách) a jakým způsobem se snaží předcházet agresivnímu jednání osob při bezpečnostním opatření. Uvedl, že antikonfliktní týmy existují ve světě jen v ČR a v Německu. Z diskuse vyplynulo, že užívání těchto preventivních nástrojů je nutné více medializovat.

 Zpravodajstvím o extremistických shromážděních z pohledu publicisty a bloggera se zabýval Patrik Banga, který v rámci svého příspěvku upozornil na chyby, které dělají jak zástupci PČR a MV, tak i samotná média. Uvedl například, že je naprosto nezbytné, aby Ministerstvo vnitra i Policie ČR podávaly ujednocené informace. Dále varoval před paušalizací, kdy se trestná činnost spáchaná jednotlivci přisuzuje celému etniku, a před případy, kdy se trestná činnost s neznámým pachatelem veřejností přičítá automaticky romskému etniku.

 Karel Holomek ze Společenství Romů na Moravě v závěrečném příspěvku hovořil o nutnosti odpovědnějšího přístupu politiků, podnikatelů a o slabé občanské společnosti. Zdůraznil nutnost spolupráce policie a romských nevládních organizací. Zmínil své zkušenosti s preventivní policejní prací s menšinami v Dánsku a Švédsku.

 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 

Odkazy do noveho okna

04 kpt. Jan Melša

04 kpt. Jan Melša 

Detailní náhled

05 vlevo Václav Walach

05 vlevo Václav Walach  

Detailní náhled

06 Ivan Vodochodský

06 Ivan Vodochodský 

Detailní náhled

08 por. Michaela Sedláčková

08 por. Michaela Sedláčková 

Detailní náhled

09 Roman Krištof

09 Roman Krištof 

Detailní náhled

10 Patrik Banga

10 Patrik Banga 

Detailní náhled

11 Karel Holomek

11 Karel Holomek 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem