Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zástupci Ministerstva vnitra jednali o otázce poskytování informací o platech pracovníku veřejné správy

Dnes, 23. srpna 2011, se na Ministerstvu vnitra uskutečnilo jednání o problematice poskytování informací o platech pracovníků veřejné správy. Setkání se zúčastnili jak zástupci Ministerstva vnitra, tak i představitelé Úřadu pro ochranu osobních údajů, Kanceláře veřejného ochránce práv a Otevřené společnosti, o. p. s.  

Účastníci jednání se především shodli v tom, že rozsudek Nejvyššího správního soudu, jenž se k projednávané otázce již precedentně vyjádřil, je v obecné rovině nutné respektovat, takže informaci o výši platu či odměně konkrétního pracovníka bude zpravidla nutné na základě individuální žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytnout.
 
Odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu však nevylučuje, aby vydání takové informace bylo při uplatnění tzv. testu proporcionality ve zcela výjimečných a odůvodněných případech odmítnuto. Podmínkou takového postupu však je, že ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnanci a konkrétním podmínkám zcela zřetelně převáží nutnost ochrany soukromí a osobních údajů nad ústavním právem na informace, resp. nad požadavkem kontroly ze strany veřejnosti. Důvody pro neposkytnutí informace však musejí být vždy náležitě uvedeny v rozhodnutí, jímž by byla žádost o informace odmítnuta.
 
K odmítnutí žádosti o informace zpravidla nebude možné přistoupit ve vztahu k veřejným funkcionářům ve smyslu zákona o střetu zájmů, tedy v případě „vrcholných“ představitelů povinných subjektů, nebo u těch zaměstnanců, kteří se v rámci své pracovní činnosti podílejí na rozhodování o veřejných prostředcích (typicky o veřejných zakázkách apod.).
 
Ministerstvo vnitra připraví do konce srpna podrobnější metodický návod pro povinné subjekty (státní orgány, územní samosprávné celky apod.) k vyřizování žádostí o poskytnutí informací o výši platu či odměně konkrétního zaměstnance a pro případné aktivní zveřejňování těchto údajů způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem